Vervanging van de Wet DBA

Vervanging van de Wet DBA

Door veel ontevredenheid over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), overweegt het kabinet deze wet te vervangen door een andere, nieuwe wet. De daadwerkelijke vervanging van de Wet DBA staat gepland voor 2020. Deze nieuwe wet moet de inhuurder van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet de nieuwe wet schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

Onder de nieuwe wet zal de fiscus zzp'ers altijd als werknemers aanmerken als zij een laag tarief hanteren en:
een overeenkomst voor drie maanden of langer zijn aangegaan; of
 1. reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.
Zzp'ers die een hoog tarief hanteren en:
 1. een overeenkomst van minder dan een jaar zijn aangegaan; of
 2. geen reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten,
krijgen de mogelijkheid tot een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

Verder zullen opdrachtgevers een ‘opdrachtgeversverklaring’ kunnen krijgen voor zelfstandigen die boven het ‘lage’ tarief werken. Als de opdrachtgever deze verklaring naar waarheid invult, zal hij zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen krijgen. Als de nieuwe wet in werking treedt, zal de Belastingdienst nog een jaar een terughoudend handhavingsbeleid voeren.

In 2019 blijft de toezicht op arbeidsrelaties van kracht en wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillenden.
Ook zal in 2019 het begrip 'Gezagsverhouding' worden verduidelijkt, omdat dit begrip nu zorgt voor veel verwarring, en een belangrijk criterium is bij de bepaling of het gaat om een dienstbetrekking of niet.

  • Related Articles

  • AVG Wet introductie

   Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei ...
  • Wet Verbetering Poortwachter

   De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dien je als werkgever een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die je en de zieke ...
  • Wet Verbetering Poortwachter | Acties

   Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Bitcare staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer ...
  • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018

   Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018 De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Er zullen dan nieuwe hogere kwaliteitseisen gelden voor kinderopvangorganisaties en ...
  • Belang van BSN en adres in de loonaangifte 2019

   Als werkgever ben je verplicht om (voor de eerste werkdag) de identiteit van de medewerkers vast te stellen. Indien de medewerker zich niet wil of kan identificeren, dan kun je deze medewerker niet verlonen via Bitcare.  Het is niet mogelijk een ...