Vervanging van de Wet DBA

Vervanging van de Wet DBA

Door veel ontevredenheid over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), overweegt het kabinet deze wet te vervangen door een andere, nieuwe wet. De daadwerkelijke vervanging van de Wet DBA staat gepland voor 2020. Deze nieuwe wet moet de inhuurder van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet de nieuwe wet schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

Onder de nieuwe wet zal de fiscus zzp'ers altijd als werknemers aanmerken als zij een laag tarief hanteren en:
een overeenkomst voor drie maanden of langer zijn aangegaan; of
 1. reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten.
Zzp'ers die een hoog tarief hanteren en:
 1. een overeenkomst van minder dan een jaar zijn aangegaan; of
 2. geen reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten,
krijgen de mogelijkheid tot een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

Verder zullen opdrachtgevers een ‘opdrachtgeversverklaring’ kunnen krijgen voor zelfstandigen die boven het ‘lage’ tarief werken. Als de opdrachtgever deze verklaring naar waarheid invult, zal hij zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen krijgen. Als de nieuwe wet in werking treedt, zal de Belastingdienst nog een jaar een terughoudend handhavingsbeleid voeren.

In 2019 blijft de toezicht op arbeidsrelaties van kracht en wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillenden.
Ook zal in 2019 het begrip 'Gezagsverhouding' worden verduidelijkt, omdat dit begrip nu zorgt voor veel verwarring, en een belangrijk criterium is bij de bepaling of het gaat om een dienstbetrekking of niet.

  • Related Articles

  • Wet Verbetering Poortwachter

   Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dient u een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die u en ...
  • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018

   Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018 De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Er zullen dan nieuwe hogere kwaliteitseisen gelden voor kinderopvangorganisaties en ...
  • Hoe wijzig ik de minimale en maximale leeftijd van de kinderen in een groep op het web?

   Hoe wijzig ik de minimale en maximale leeftijd van de kinderen in een groep op het web? Nieuwe groepen kunnen leiden tot een andere groepsindeling. Binnen Bitcare zijn de leeftijden van de kinderen eenvoudig aan te passen. Stap 1 Je logt in op ...
  • Hoe wijzig ik de naam van een groep op het web?

   Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd de groepen een andere naam krijgen. Dit kan je wijzigen in de algemene instellingen. Stap 1 Je logt in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'. Stap 2 Op de startpagina klik je op ...
  • Verwijderen van lokale data

   Sommige problemen op de iPad (bijvoorbeeld als de planning niet goed geladen wordt, kinderen niet worden getoond, etc.) kunnen worden opgelost door het verwijderen van de lokale data op de iPad. Dit doe je op de volgende manier: Stap 1 Ga naar het ...