Verzoeken meerekenen in de planning op kind-leidster ratio

Verzoeken meerekenen in de planning op kind-leidster ratio

Om verzoeken van ouders snel en correct af te kunnen handelen is het belangrijk om een helder inzicht te hebben in het kind-leidster ratio van de betreffende dag. Je kan in de planning verzoeken laten meerekenen, zodat je direct inzicht hebt in het kind-leidster ratio. Op basis hiervan kan je vervolgens het verzoek goed- of afkeuren en hoef je nooit meer zelf te rekenen of het kan.


Verzoeken meerekenen in de planning/kind-leidster ratio

Stap 1
Klik op 'Start' en klik op de knop het startscherm op 'Planning'.

Stap 2
Bekijk in de planning of er nog verzoeken zijn. In onderstaand voorbeeld is er een verzoek die nog niet wordt meegerekend:
Dinsdag 24 augustus - Alex heeft een extra dag aangevraagd voor deze dag, maar het aantal kinderen voor deze dag staat nog steeds op 7 in de ochtend en 6 in de middag.
Stap 3
Klik naast de locatie waar de groepen staan op het symbool met regels en selecteer 'Verzoeken meetellen in de kind-leidster ratio'.Stap 4
Bekijk de planning vervolgens opnieuw. Wanneer we nu opnieuw kijken naar het voorbeeld uit stap 2, zien we dat er in de ochtend en middag 1 kind extra wordt meegeteld, namelijk het extra verzoek van Alex.Stap 5
Scrol naar beneden en kijk of het lukt en mag qua medewerkers op 24 augustus. Besluit vervolgens om het verzoek goed/af te keuren.
In dit geval zal er 1 medewerker bijgepland moeten worden of het verzoek afgekeurd moeten worden.