Verzoeken meerekenen in het schema/kind-leidster ratio

Verzoeken meerekenen in de planning/kind-leidster ratio

Om verzoeken van ouders snel en correct af te kunnen handelen is het belangrijk om een helder inzicht te hebben in het kind-leidster ratio van de betreffende dag. Je kan in de planning verzoeken laten meerekenen in de planning, zodat je direct inzicht hebt in het kind-leidster ratio. Op basis hiervan kan je vervolgens het verzoek goed- of afkeuren.

Stap 1
Klik in het startscherm op 'Planning'.

Stap 2
Bekijk in de planning of er nog verzoeken zijn. In onderstaand voorbeeld zijn er twee verzoeken die nog niet worden meegerekend:
Maandag 15 oktober - Alexander heeft verlof aangevraagd voor deze dag, maar het aantal kinderen voor deze dag staat nog steeds op 4.
Dinsdag 16 oktober - Alexander heeft een extra planning aangevraagd voor deze dag, maar het aantal kinderen voor deze dag staat nog steeds op 2.

Stap 3
Klik naast de locatie waar de 'groepen' staan op het symbool met regels en selecteer 'Verzoeken meetellen in de kind-leidster ratio'.


Stap 4
Bekijk de planning vervolgens opnieuw. Wanneer we nu opnieuw kijken naar het voorbeeld uit stap 3, zien we het volgende:
Maandag 15 oktober - Alexander heeft verlof aangevraagd voor deze dag, waardoor het aantal kinderen op 3 staat.
Dinsdag 16 oktober - Alexander heeft een extra planning aangevraagd voor deze dag, waardoor het aantal kinderen op 3 staat.
Zoals je kunt zien hebben de verzoeken geen invloed op het kind-leidster ratio en kun je dus beslissen om beide verzoeken goed te keuren.