Voorrangsgroepen bij een kind aangeven

Voorrangsgroepen bij een kind aangeven

 kan in Bitcare worden aangegeven wat de reden is voor kinderopvang. Dit is verdeeld in bepaalde groepen. De reden of voorrang voor opvang kan worden aangegeven in het profiel van het kind. De wijziging kan alleen worden toegepast door de kinderopvang.

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik op 'Start'.

Stap 2
Klik je vervolgens op het kopje 'Kinderen'.

Stap 3
Zoek het kind op en klik op de naam.

Stap 4
Klik vervolgens in het 'Profiel' van het kind op het kopje 'Persoonlijk'.

Stap 5
Door naar beneden te scrollen zie je het kopje 'Voorrangsgroepen'.Stap 6
Klik op het potlood om hier de voorrangsgroep van het kind aan te geven.

Stap 7
Klik op 'Bewaar' om de wijzigingen op te slaan.
  • Related Articles

  • Wat is te vinden in het profiel van het kind?

   Het profiel van een kind is onderverdeeld in drie kopjes: Vandaag Persoonlijk Logboek Vandaag Hier wordt in één oogopslag de belangrijkste dagelijkse informatie van het kind getoond. Bovenin wordt de planning van het kind weergegeven met daaronder ...
  • Subsidie regeling vastleggen bij een kind

   Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er voor sommige kinderen een subsidieregeling wordt getroffen, met name voor peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld voor VVE kinderen, waarbij de gemeente een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Hierover ...
  • Hoe voeg ik een nieuw kind toe aan Bitcare?

   Nieuwe kinderen kunnen op twee manieren toegevoegd worden aan Bitcare: Door de ouder via het inschrijfformulier. Voor meer informatie zie: Online inschrijven voor ouders via online inschrijfformulieren Door de opvang via website app.bitcare.com. Dit ...
  • Hoe voeg ik een document bij een kind toe via de website? (bijv. contract of medicatieformulier)

   Bij ieder kind kun je documenten opslaan en aangeven voor wie deze inzichtelijk zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe je de documenten in Bitcare kunt uploaden.  Document toevoegen bij een kind Stap 1 Log in op app.bitcare.com of klik op 'Start' als je ...
  • Directe betaling Kinderopvang Toeslag (KOT) vanuit de Belastingdienst vastleggen bij een kind

   In deze helpfile leggen we uit hoe je de prijzen vast moet leggen bij een kind waarbij de Kinderopvang Toeslag (KOT) direct vanuit de Belastingdienst overgemaakt wordt aan de opvang.  Let op: het foutief instellen van deze prijs kan leiden tot een ...