Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

Waar kan ik de extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?

Wanneer je per week de uren van de medewerkers afhandelt, wil je snel kunnen controleren er extra of minder gewerkte uren zijn. Je kunt deze uren op twee plekken in Bitcare controleren: 
 1. Organisatieniveau: hier krijg je een overzicht per week, van alle medewerkers bij wie er verschillen zijn. 
 2. Medewerkersniveau: hier krijg je een overzicht van een medewerkers met meerdere weken in een overzicht.
Hoe kom ik bij het afhandelen van uren?
Organisatieniveau:
 1. Ga via Start naar Planning
 2. Klik door naar het kopje: "Afhandelen".
 3. Alle verschillen (extra of minder uren) worden per medewerker getoond. 
Medewerkerniveau:
 1. Ga naar de Planning van de medewerker.
 2. Klik door naar het kopje: "Afhandelen". 
 3. Alle verschillen van deze medewerker worden per week getoond. 
Het verschil wordt vastgesteld op basis van de afspraken die gemaakt zijn. Hierbij is de uitgangsbasis het contract. 
Waarmee het contract vergeleken wordt kun je instellen in de algemene instellingen van het specifieke bedrijf. 

Je kunt de uren vergelijken op de volgende manieren:
 1. Planning vs Contract: Dit gebruik je als de medewerkers worden uitbetaald op basis van de geplande uren. De planning is leidend. Alle extra gewerkte uren worden toegevoegd middels een flex-plan of geregistreerd als minder uren (Lees hier hoe). De planningsuren worden vergeleken met de contractuele uren.
 1. Tijdsregistratie vs Contract: Dit gebruik je als de medewerkers worden uitbetaald op basis de gerealiseerde uren (aan- en afwezigheidsmeldingen). De gerealiseerde tijden middels tijdsklokken worden vergeleken met de contractuele uren. 
 1. Planning vs Tijdsregistratie: Dit gebruik je als de medewerkers worden afgerekend op de geplande uren. Een ongebruikelijkere variant. Hierbij worden de geplande uren vergeleken met de gerealiseerde uren.
 1. Urenregistratie vs Contract: Dit gebruik je als medewerkers worden afgerekend op de uren die ze schrijven op projecten. Deze optie is alleen mogelijk wanneer je gebruikt maakt van de Bitcare Personeel module. De verantwoorde uren (voor projecten) worden vergeleken met de contractuele uren. 
 1. Urenregistratie vs Planning: Dit gebruik je als de geschreven uren op projecten worden vergeleken met de planning. Nog een ongebruikelijke variant. Hierbij worden de geplande uren vergeleken met de verantwoorde (project-)uren.

  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kan de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De voorkeur wordt automatisch ingeladen, maar je blijft vrij ...
  • Hoe handel je extra gewerkte uren af en/of minder gewerkte uren? (stroomdiagram)

   Je gebruikt Bitcare voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Bitcare.  De medewerkers hebben uren ingevoerd (via tijdsregistratie of door middel van flex plannen). Je dient de uren af te handelen om deze ...
  • Hoe handel je extra gewerkte uren af en/of minder gewerkte uren?

   Je gebruikt Bitcare voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Bitcare. De medewerkers hebben de uren ingevoerd; je dient de uren af te handelen om de salarissen te betalen. In deze helpfile leggen wij uit ...
  • Wat kan ik doen met geregistreerde uren?

   Per organisatie wordt er anders omgegaan met de tijdsregistratie.  Ter controle: wordt personeel juist ingepland? Worden er veel overuren gedraaid, of gaat iedereen juist net iets eerder weg? Gebruik het rapport 'geplande uren tegen realisatie' om ...
  • Hoe betaal ik extra gewerkte uren uit met het salaris na het afhandelen?

   Alle extra uren waarvoor je hebt gekozen dat deze uitbetaald moeten worden, worden klaargezet voor de salarisverwerking.  Je vindt deze uren terug in het menu 'Salaris' onder het kopje 'Nog te doen'. Hier kan je kiezen in welke periode je de uren ...