Waarom uren afhandeling?

Waarom uren afhandeling en wat is gebruikelijk? (stroomdiagram)

Als je met de medewerker de afspraak hebt dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan kan je dit artikel overslaan.

Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte uren verrekend worden.

De grootste uitdaging die je hebt is het beantwoorden van de vraag ''Heb ik alle uren met mijn medewerker verrekend?''. Binnen Bitcare kunnen de uren als volgt verrekend/afgehandeld worden:
 1. Extra uren bij het verlof; werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren opgeteld bij het verlof saldo.
 2. Extra uren uitbetalen; werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren uitbetaald bij het salaris.
 3. Extra uren naar plus min saldo; werkt een medewerker meer uren per week, dan worden extra uren aan het plus min saldo toegevoegd.
 4. Extra uren komen te vervallen; werkt een medewerker meer uren per week, dan wordt hier niets mee gedaan.

Hoe je de uren afhandelt is vaak afhankelijk van het type contract wat een medewerker heeft. Wij onderscheiden de onderstaande typen contracten:
- Medewerkers met een vast contract (standaard)
- Medewerkers met een oproep contract
- Medewerkers met een min - max contract
- Medewerkers met een jaar uren contract

Bij vaste contracten kunnen de extra uren naar plus/min saldi of tijd voor tijd (verlofsaldo) worden doorgezet terwijl bij oproepkrachten en min - max contracten deze uren worden uitbetaald.

Onderstaande stroomdiagram kan behulpzaam zijn bij het afhandelen van de uren. Je vindt hier de meestvoorkomende scenario's.


  • Related Articles

  • Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kunt de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van je organisatie. Dit kan je doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent ...
  • Hoe handel je extra gewerkte uren af en/of minder gewerkte uren? (stroomdiagram)

   Je gebruikt Bitcare voor het uitbetalen van de salarissen en de medewerkers registreren de gewerkte uren in Bitcare.  De medewerkers hebben uren ingevoerd (via tijdsregistratie of door middel van flex plannen). Je dient de uren af te handelen om deze ...
  • Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

   Je kunt de extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van jullie organisatie. In het tabblad 'Planning en tijdregistratie' kan je per type contract instellen hoe je de uren afhandelt. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als ...
  • Hoe betaal ik extra gewerkte uren uit met het salaris na het afhandelen?

   Alle uren waarvoor je gekozen hebt dat deze uitbetaald moeten worden, worden klaargezet om uit te betalen. Je vindt deze als volgt terug: - Klik op 'Start' en klik op de naam van de organisatie. - Klik vervolgens op het tabblad 'Salaris'. - Klik op ...
  • Personeels rapport: 'Afhandelen uren'

   In het rapport 'Afhandelen uren' wordt weergegeven voor welke medewerkers uren afgehandeld zijn. Op het rapport kunnen verschillende filters toegepast worden. Handig om bijvoorbeeld door te sturen naar accountant voor de verloning. Stap 1 Log in op ...