Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt. 
 1. Management
 2. Kind gegevens
 3. Ouder gegevens
 4. Planning
 5. Realisaties
 6. Prijzen
 7. Financieel
Contracten
- Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep met welke kinderen/contracten zijn nu actief met gegevens van de ouder(s). Handig om te kijken of je nog gegevens mist bij een kind of ouder.
- Actieve kinderen medisch: een lijst per locatie/groep met medische gegevens; zoals doktersgegevens, verzekering, allergieën en gegevens van de verantwoordelijke van het kind.
- Toekomstige kinderen (6 mnd. zwanger): een lijst per locatie met gegevens van de ouder en verwachte geboortedatum van het kind.
- Startende kinderen: een lijst per locatie met welke kinderen er in een bepaalde week/maand zullen starten (startdatum contract) en de oudergegevens.
- Vertrekkende kinderen: een lijst per locatie met welke kinderen er in een bepaalde week/maand zullen vertrekken (einddatum contract) en de oudergegevens.
- Nu aanwezige kinderen: een lijst per locatie met kinderen die nu aanwezig (ingecheckt) zijn. Dit is een handige noodlijst, waarbij ook contactgegevens van de ouders staan.

Kindlijst:
- Lijst per locatie met alle actieve kinderen en begin- en einddatum van het contract.
- Actieve locaties: een lijst met actieve locaties, volledige adres, LRK-nummer, website, capaciteitsgraad en maximale leeftijd.
- Kinderen en bedrijven: een lijst per locatie met de namen van kinderen met start- en einddatum en het account waaraan deze gekoppeld zijn.
- Kinderen met subsidies: een lijst per locatie met kinderen waarvoor subsidie verkregen wordt van een bepaald account met het desbeteffende bedrag.
- School ophaallijst: een lijst per week wanneer en welke tijd de kinderen opgehaald worden moeten worden. Er kan gefilterd worden op locatie, groep en school. Ook worden ziekte (=Z) en verlof (=V) meegenomen in deze ophaallijst.
- Ouders met toegang: een lijst met namen van ouders en hun adres welke toegang hebben tot Bitcare en daarmee de uitnodiging geaccepteerd hebben.

Prijzen:
- Prijslijst: een lijst per locatie van het pakket en alle prijzen die vastliggen per kind.
- Prijs en kindcode checklist: een lijst per locatie van de kindcodes (voor Belgische klanten), bijbehorende prijzen en voor- en achternamen van de kinderen.
- Maaltijdprijzen: een lijst per locatie van prijzen die vastliggen voor maaltijden (per stuk of per dag) bij de kinderen. Ook de soort maaltijd staat erbij.

Financieel:
- Klanten: een overzicht met de namen van de ouders, rekeninggegevens, mandaatnummer en manier van communicatie (incasso of overdracht)
- Klanten met incasso: lijst met ouders en kinderen waarvan in het contract is vastgelegd dat zij met incasso betalen, inclusief IBAN, BIC, frequentie (eerste keer (first) of herhalend (recurring), de tekendatum en de mandaatcode. De mandaatcode wordt automatisch door Bitcare toegekend.
- Facturen: een lijst met naam van het kind en gegevens van ouder, bankgegevens, manier van communicatie, status van factuur (achterstallig, betaald of geïncasseerd), aantal uren en data.
- Jaaropgaven: hier zult u de jaaropgaven aantreffen per locatie. Als u op 'Genereer' klikt wordt er een document aangemaakt in de locatie, waarin alle jaaropgaven zichtbaar zijn.
- Kind gefactureerd: lijst met namen van de kinderen met het gefactureerde bedrag of niet gefactureerd.
- Maandelijkse omzet: lijst met kinderen en het maandelijkse bedrag wat betaald is of nog open staat.
- Facturen deze maand t.o.v. vorige maand: een lijst met totaalbedrag van de huidige maand en vorige maand.
- Contract waarde: lijst met kinderen en hun contract datum, maandelijkse bedrag voor kinderopvang.
- Factuur - controlelijst: een lijst met de contractdatum en de bedragen, zowel gepland, extra en gefactureerd.
- Factuur - details: een gedetailleerde lijst met activiteiten en factuur bedrag en/of het betaald, geïncasseerd of achterstallig is.
- Factuur - overzicht: lijst met alle verstuurde (open) facturen met factuurnummers, type, status, datum, naam, ouder, klant, incasso, uren, aanwezigheid, bedrag en een totaalbedrag.

Planning:
- Weekplanning met start- en eindtijden: een weekschema met de geplande kinderen met hun leeftijd en de geplande tijden en de medewerkers. Dit kunt u gebruiken voor de GGD inspectie.
- Weekschema voor tijd registratie: een schema dat u kunt uitprinten om de aankomst- en vertrektijden ook op papier te registreren. De geplande kinderen staan vermeld.
- Week maaltijden planning: dit is een rapport waarop u ziet welke maaltijden u moet inkopen, verdeeld naar standaardmaaltijd, vegetarisch, lactosevrij, halal en glutenvrij. In het profiel van het kind, in het tabblad 'Medisch' kunt u aanvinken welke maaltijd een kind krijgt. Op basis hiervan wordt dit rapport opgesteld
- Maand groep capaciteitsplanning en maand capaciteitsplanning (IKG): deze geven de capaciteit van de groep weer in verhouding met de planning. Wij werken nog aan dit rapport.
- Flex rooster + Extra plan: lijst met kinderen met een flex, extra plan of verplaatst zijn. De data ervan, tijdstip en in welke groep.
- Variabel rooster: een lijst met kinderen waarbij een Extra dag is ingepland.
- Personeel planning: wekelijkse planning van medewerkers, welke dagen en tijdstippen ze werken.
- Ouder verjaardag: lijst met de verjaardag van zowel de ouders als de kinderen.
- Geplande uren tegen realisatie: lijst met kinderen die gepland staan maar op bepaalde dagen andere tijd worden in- en/of uitgecheckt met het verschil in uren.
- Bezetting percentage: lijst per groep, per kind voor een maand. Capaciteit en gepland/gerealiseerd met percentage.

Realisaties:
- Aanwezigheid-start- en eindtijden: de werkelijke start- en eindtijd van de kinderen zoals aangegeven op de iPad. Dit kunt u gebruiken voor de GGD inspectie.
- Aanwezigheid-IKG: voor onze Belgische klanten geeft dit rapport een overzicht van de kindcodes en de duur van hun verblijf (<3 uur, <5 uur, <10 uur, <11 uur, <12 uur en 12 uur of meer).
- Aanwezigheid - start- en eindtijden: lijst voor een maand wanneer de kinderen zijn aangekomen en vertrokken, het aantal uren en welke groep.
- Aanwezigheid-overzicht: Het rapport geeft per kind de aankomst- en vertrektijden per maand weer. Deze zou u aan de ouders kunnen geven en laten tekenen ter bevestiging.
- Aanwezigheid- aantallen: Dit rapport geeft weer hoeveel kinderen er op 1 dag aanwezig waren. Bovenaan ziet u de datum en de vinkjes geven weer welke kinderen er aanwezig waren op de betreffende datum. Onderaan ziet u de optelsom van het totale aantal kinderen dat aanwezig was op deze dag.
- Aanwezigheid- jaaroverzicht: Jaaroverzicht per kind met daarin soort opvang, gegevens kind en kinderopvang (LRK-nummer), het aantal uren en het bedrag.
- Verlof & ziekte: dit rapport geeft weer hoeveel verlof en/of ziekte is opgenomen in een bepaalde periode per kind.
- Te laat opgehaald: dit rapport geeft aan welke kinderen te laat zijn opgehaald in een bepaalde periode.
- Luiers: per kind het aantal verbruikte luiers. Luier 1 is een plasluier, luier 2 is een poepluier en/of het kind diarree heeft gehad.
- Maaltijden: in de toekomst zal dit rapport weergeven hoeveel en welke maaltijden er gegeten zijn in een bepaalde periode.
- Maandelijkse controle: Het rapport geeft van elke dag en elk kind weer of het niet gepland, vakantie, ziek, of present is. Als er niets ingevuld staat op een bepaalde dag bij een kind, klopt er iets niet. Dan is men vergeten in te voeren dat het kind niet gepland/op vakantie/ziek/present is, of het kind was onaangekondigd afwezig/onwettig verlof.
- Gerealiseerde t.o.v. geplande bezetting: een grafiek met de datum en bezetting van een maand op de assen en de lijnen geven gepland en gerealiseerd weer.
 
Mocht je een rapportage missen of aanvullingen hebben dan kunt u hiervoor mailen naar help@bitcare.com.
  • Related Articles

  • Hoe zie ik de rapporten via de website?

   Op de website kan je verschillende rapporten bekijken. Super handig omdat je dan niet alles per kind hoeft te bekijken. Welke rapporten er allemaal zijn binnen Bitcare kan je lezen in de helpfile 'Wat geven de kinderopvang rapporten weer'. Rapporten ...
  • Rapport: 'Digitale handtekeningen'

   In dit rapport krijg je een overzicht van de contracten of andere documenten die nog digitaal ondertekend moeten worden. Middels de statussen in dit rapport heb je altijd direct inzicht in de verzonden documenten naar de ouders. De status van het ...
  • Aan de slag met Bitcare Personeel Basis

   Hier vind je alle informatie over het gebruik van Bitcare Personeel Basis. 
  • Rapport: 'Bezetting Percentage'

   In het rapport ‘Bezetting Percentage’ zie je in één oogopslag wat de geplande en gerealiseerde bezetting is. Geplande bezetting Deze is handig aangezien de meeste kinderdagverblijven factureren op basis van de geplande uren (vast maandbedrag). Je ...
  • Mentor toewijzen aan een kind en mentor rapportages

   Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het verplicht om een mentor toe te wijzen aan een kind. De mentor volgt de ontwikkeling van een kind. In dit stuk wordt uitgelegd hoe je de mentor vast kunt leggen in Bitcare. Let op: de ...