Wat is te vinden in het profiel van de medewerker? - Bitcare

Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die je in het profiel van de medewerker kunt vinden zijn:

- Vandaag
- Over
- Persoonlijk
- Logboek (enkel zichtbaar voor de Supervisor en HR manager)

Hieronder worden alle tabbladen een voor een uitgelegd.

Vandaag
In deze kop wordt weergegeven wat de medewerker doet en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de medewerker. In dit tabblad is bovenin de planning weergegeven van de medewerker met daaronder een viertal blokken die elk de basis weergeven van de planning, de ziekte, het verlof en het contract van de medewerker. Zo wordt weergegeven wat de planning van vandaag is, hoe lang het is geleden dat de medewerker ziek is geweest, wanneer de volgende verlofaanvraag gepland staat en wat voor contract de medewerker heeft. 

Onder het kopje Activiteiten zijn de activiteiten van de medewerker terug te vinden. Hier kun je denken aan in- en uitcheck tijden van de medewerker. Wanneer er met Bitcare uren gewerkt wordt, zullen de tijden die aan taken gewerkt zijn weergegeven worden. 

Onder het kopje Verzoeken wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn door/voor de medewerker en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).

Tot slot is er een gedetailleerdere planning van de huidige week weergegeven onder het kopje Planning. Hier wordt zichtbaar van hoe laat tot hoe laat de medewerker gepland staat per dag. Hier worden de verlofaanvragen, overwerk, ziekte dagen en tandartsafspraken ook in verwerkt. 
Via de link icoontjes () die naast de verschillende kopjes staan kan je direct schakelen naar de gewenste menu's waar de informatie die in het profiel van de medewerker wordt weergegeven verder uitgediept wordt. 

Over
Onder dit tabblad wordt weergegeven wat de rol van de medewerker is binnen de organisatie. Daarnaast kun je als medewerker hier een stukje over jezelf schrijven. Wanneer de medewerker over een rol beschikt binnen Bitcare, wordt deze ook in dit tabblad weergegeven. Naast de gegevens over de medewerker, wie hij is en wat hij doet, wordt hier ook weergegeven over welke bedrijfsmiddelen hij beschikt. Tot slot worden de directe relaties, zoals managers en ondersteunende medewerkers, onder dit tabblad weergegeven onder het kopje Relaties. Ook voor deze kopjes geldt dat wanneer je op het link logo ernaast klikt, je doorgelinkt wordt naar de verdiepende menu's.

Persoonlijk
In dit tabblad kan je alle persoonsgegevens van de medewerker vinden, zoals geboortedatum, BSN nummer en woonadres. Dit tabblad is gelijk aan het oude profiel van de medewerker. Hier kan je bijvoorbeeld ook zien wat voor contract de medewerker heeft, welke functie hij bekleed bij welke afdeling en op welke locatie hij werkzaam is. Daarnaast worden ook gegevens als bankrekeningnummers en planningen hier weergegeven. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen werkgever en werknemer. Een medewerker kan zo altijd terug zien wie er wanneer zijn persoonlijke gegevens heeft gekeken. Deze informatie kan worden teruggevonden in het laatste tabblad, genaamd 'Logboek'.

Logboek
Hier kan je zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van de medewerker. Wanneer de medewerker zijn adres heeft aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad. Het kan zijn dat medewerkers van Bitcare zichtbaar worden in de lijst met personen die de persoonsgegevens bekeken hebben. Dit kan komen doordat wij naar aanleiding van een supportvraag genoodzaakt waren in deze gegevens te kijken. 
  • Related Articles

  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Bitcare dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. In het Full Service proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

   In het profiel van de ouder wordt weergegeven wat een kind van de ouder op een dag meemaakt, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor het kind gedaan zijn. Het profiel is in drie tabbladen onderverdeeld, die elk zijn ...
  • Hoe wijzig ik de contactgegevens van mijn medewerkers?

   Je kunt de contactgegevens wijzigen of toevoegen op de profielkaart van je medewerkers. Voeg noodnummers toe zodat je weet wie je kunt bereiken in een uitzonderlijk geval. Stap 1 Ga naar de medewerker van wie je de contactgegevens wilt bewerken. Stap ...
  • Wat is te vinden in het profiel van het kind?

   Het profiel van een kind is onderverdeeld in drie kopjes: Vandaag Persoonlijk Logboek Vandaag Hier wordt in één oogopslag de belangrijkste dagelijkse informatie van het kind getoond. Bovenin wordt de planning van het kind weergegeven met daaronder ...
  • Waar kan ik profielwijzingen goedkeuren?

   Wanneer een medewerker via de app zijn adres zelf aanpast, bijvoorbeeld omdat de medewerker gaat verhuizen, dan krijg je daar geen directe melding van binnen Bitcare. Wel kan je deze aanvragen tot profielwijzigingen terugvinden. Totdat deze aanvragen ...