Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die je in het profiel van de medewerker kunt vinden zijn:Vandaag

In dit tabblad wordt weergeven wat de medewerker doet en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de medewerker. In dit tabblad is bovenin de planning weergegeven van de medewerker met daaronder een viertal blokken die elk de basis weergeven van de planning, ziekte, het verlof en het contract van de medewerker. Zo wordt weergegeven wat de planning van vandaag is, hoe lang het is geleden dat de medewerker ziek is geweest, wanneer de volgende verlofaanvraag gepland staat en wat voor contract de medewerker heeft. 


Onder het kopje 'Activiteiten' zijn de activiteiten van de medewerker terug te vinden. Hier kun je denken aan in- en uitcheck tijden van de medewerker.


Onder het kopje 'Verzoeken' wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn door/voor de medewerker en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).


Tot slot is er een gedetailleerdere planning weergegeven onder het kopje 'Planning'. Hier wordt de zichtbaar van hoe laat tot hoe laat de medewerker gepland staat per dag. Hier worden de verlofaanvragen, overwerk, ziekte dagen en tandartsafspraken ook in verwerkt. 


Via de link icoontjes die naast de verschillende kopjes staan kun je direct schakelen naar de gewenste menu's waar de informatie die in het profiel van de medewerker wordt weergegeven verder uitgediept wordt. Over

Onder dit tabblad wordt weergegeven wat je rol binnen de organisatie is. Daarnaast kun je als medewerker hier een stukje over jezelf schrijven. Wanneer de medewerker over een rol beschikt binnen Bitcare, wordt deze ook in dit tabblad weergegeven. Naast de gegevens over de medewerker wie hij/zij is en wat hij doet, wordt hier ook weergegeven over welke bedrijfsmiddelen hij/zij beschikt. Tot slot worden de directe relaties, zoals managers en ondersteunende, onder dit tabblad weergegeven onder het kopje 'Relaties'


Ook voor deze kopjes geldt dat wanneer je op het link logo ernaast klikt, je doorgelinkt wordt naar de verdiepende menu's.Persoonlijk

In dit tabblad kun je alle persoonsgegevens van de medewerker vinden, zoals geboortedatum, BSN nummer en adres. Dit tabblad is gelijk aan het oude profiel van de medewerker. Hier kun je bijvoorbeeld ook zien wat voor contract de medewerker heeft, welke functie hij/zij bekleedt bij welke afdeling en op welke locatie hij/zij werkzaam is. Daarnaast worden ook gegevens als bankrekeningnummers en planningen hier weergegeven. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen werkgever en werknemer. Een medewerker kan zo altijd terug zien wie er wanneer in zijn persoonlijke gegevens heeft gekeken. Wanneer wie de persoonlijke gegevens heeft bekeken, kan teruggevonden worden in het laatste tabblad.Logboek

Hier kun je zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van de medewerker. Wanneer de medewerker zijn adres heeft aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad.  


Het kan voorkomen dat hier medewerkers van Bitcare komen te staan als gevolg van onze supportverlening waarbij wij genoodzaakt zijn mee te kijken.   • Related Articles

  • Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

   In het profiel van de ouder wordt weergegeven wat een kind van de ouder op een dag meemaakt, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor het kind gedaan zijn. Het profiel is in drie tabbladen onderverdeeld, die elk zijn ...
  • Wat is te vinden in het profiel van het kind?

   Het profiel van een kind is onderverdeeld in drie kopjes: Vandaag Persoonlijk Logboek Vandaag Hier wordt in één oogopslag de belangrijkste dagelijkse informatie van het kind getoond. Bovenin wordt de planning van het kind weergegeven met daaronder ...
  • Hoe kan ik als medewerker persoonlijke gegevens wijzigen binnen Bitcare?

   Binnen Bitcare kunnen medewerkers hun persoonlijke gegevens wijzigen. Hierdoor kunnen wijzigingen direct door de medewerker zelf worden ingevoerd zonder dat deze via het kantoor van de kinderopvang ingevoerd moeten worden. Hieronder kan je lezen hoe ...
  • Hoe kan ik als medewerker persoonlijke gegevens wijzigen?

   Om goed te kunnen samenwerken met de medewerker is de Medewerker Self Service zeer handig. Hiermee kunnen medewerkers hun adres- en persoonlijke gegevens wijzigen. De administratie van de kinderopvang hoeft deze wijzigingen alleen nog maar goed- of ...
  • Welke gegevens worden gelogd?

   Welke gegevens worden gelogd? Binnen Bitcare worden bepaalde gegevens gelogd vanaf mei 2018. Zo kun je altijd inzien wie en wanneer jouw persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd. We loggen het inzien van bepaalde gegevens en maken dit inzichtelijk ...