Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

In het profiel van de ouder wordt weergegeven wat een kind van de ouder op een dag meemaakt, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor het kind gedaan zijn. Het profiel is in drie tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die je in het profiel van de ouder kunt vinden zijn:


Vandaag

In dit tabblad wordt weergeven wat het kind meemaakt en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de ouder. In dit tabblad is de naam van het kind weergegeven, de activiteiten van het kind en de verzoeken die gedaan zijn door de ouder. Wanneer een ouder meerdere kinderen heeft, dan worden deze allen getoond.

Onder het kopje 'Activiteiten' zijn de activiteiten van het kind terug te vinden. Hier kun je denken aan het slaapritme, speelactiviteiten en eten en drinken.

Onder het kopje 'Verzoeken' wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn voor het kind en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).


Persoonlijk

In dit tabblad kun je alle persoonsgegevens van de ouder vinden, zoals geboortedatum, bankrekeningnummer, BSN nummer en adres. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen het kinderdagverblijf en de ouders. De ouder kan zo altijd terug zien wie er wanneer in de persoonlijke gegevens van zichzelf heeft gekeken. Wanneer wie de persoonlijke gegevens heeft bekeken, kan teruggevonden worden in het tabblad 'Logboek'.


Logboek

Hier kun je zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van de ouder. Wanneer de ouders het adres hebben aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad.  

Het kan voorkomen dat hier medewerkers van Bitcare komen te staan als gevolg van onze supportverlening waarbij wij genoodzaakt zijn mee te kijken.

  • Related Articles

  • Wat is te vinden in het profiel van het kind?

   Het profiel van een kind is onderverdeeld in drie kopjes: Vandaag Persoonlijk Logboek Vandaag Hier wordt in één oogopslag de belangrijkste dagelijkse informatie van het kind getoond. Bovenin wordt de planning van het kind weergegeven met daaronder ...
  • Waar kan ik het beroep van de ouder instellen?

   Er zijn meerdere redenen waarom het interessant kan zijn om de beroepen van ouders in Bitcare vast te leggen. In deze helpfile leggen wij je uit hoe je dit kunt instellen en in welk rapport je de beroepen van de ouders terug kunt vinden. Het beroep ...
  • Wat vul je in bij 'Labels' bij de persoonlijke informatie van het kind?

   Een label in Bitcare is extra informatie die je kan toevoegen bij het kind. Dit kun je vinden in het 'Persoonlijk profiel' waar ook alle persoonsgegevens van het kind te vinden zijn, zoals de persoonlijke informatie, de contactgegevens en de medische ...
  • Hoe kan ik profiel- en adreswijzigingen van kinderen en medewerkers goed- of afkeuren?

   Ouders en medewerkers met een pedagogische rol kunnen adresgegevens en overige persoonlijke gegevens van hun kind(eren) wijzigen via de Ouder app en de website. De administratie van de kinderopvang moet deze wijzigingen altijd eerst nog goed - of ...
  • Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

   Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt.  Management Kind gegevens Ouder gegevens Planning Realisaties Prijzen Financieel Contracten - Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep ...