Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

Wat is te vinden in het profiel van de ouder?

In het profiel van de ouder wordt weergegeven wat een kind van de ouder op een dag meemaakt, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor het kind gedaan zijn. Het profiel is in drie tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die je in het profiel van de ouder kunt vinden zijn:


Vandaag

In dit tabblad wordt weergeven wat het kind meemaakt en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de ouder. In dit tabblad is de naam van het kind weergegeven, de activiteiten van het kind en de verzoeken die gedaan zijn door de ouder. Wanneer een ouder meerdere kinderen heeft, dan worden deze allen getoond.

Onder het kopje 'Activiteiten' zijn de activiteiten van het kind terug te vinden. Hier kun je denken aan het slaapritme, speelactiviteiten en eten en drinken.

Onder het kopje 'Verzoeken' wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn voor het kind en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).


Persoonlijk

In dit tabblad kun je alle persoonsgegevens van de ouder vinden, zoals geboortedatum, bankrekeningnummer, BSN nummer en adres. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen het kinderdagverblijf en de ouders. De ouder kan zo altijd terug zien wie er wanneer in de persoonlijke gegevens van zichzelf heeft gekeken. Wanneer wie de persoonlijke gegevens heeft bekeken, kan teruggevonden worden in het tabblad 'Logboek'.


Logboek

Hier kun je zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van de ouder. Wanneer de ouders het adres hebben aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad.  

Het kan voorkomen dat hier medewerkers van Bitcare komen te staan als gevolg van onze supportverlening waarbij wij genoodzaakt zijn mee te kijken.