Wat is te vinden in het profiel van het kind?

Wat is te vinden in het profiel van het kind?

Het profiel van een kind is onderverdeeld in drie kopjes:
  1. Vandaag
  2. Persoonlijk
  3. Logboek

Vandaag

Hier wordt in één oogopslag de belangrijkste dagelijkse informatie van het kind getoond. Bovenin wordt de planning van het kind weergegeven met daaronder een tweetal blokken, een voor de planning en een voor het contract.
Activiteiten
Onder 'Activiteiten' zijn de activiteiten van het kind terug te vinden. Hier kun je denken aan de in- en uitkloktijden, het slaapritme, de speelactiviteiten en het eten en drinken.

Verzoeken
Onder het kopje 'Verzoeken' wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn voor het kind en wat er met deze verzoeken gedaan is. Aan de kleuren is direct te zien of het om een goedkeuring (groen), een afwijzing (rood), een open verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs) gaat.

Planning
Tot slot staat er onder het kopje 'Planning' een gedetailleerde planning van de kinderen. Hier is zichtbaar van hoe laat tot hoe laat het kind iedere dag gepland staat. In deze planning worden ook de verlofaanvragen en ziektedagen verwerkt.


Persoonlijk

In dit tabblad kun je alle persoonsgegevens van het kind vinden, zoals de geboortedatum, het BSN (burgerservicenummer) en het adres. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, wordt dit gelogd. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen de opvang en de ouders. De ouder kan zo altijd terugzien wie er wanneer de persoonlijke gegevens van het kind bekeken heeft. Wie er wanneer deze gegevens bekeken heeft, kun je terugvinden in het tabblad 'Logboek' .
Logboek

Hier kun je zien wie er wanneer gekeken heeft naar de persoonsgegevens van het kind. Wanneer het adres bijvoorbeeld is gewijzigd vanwege een verhuizing, worden deze aanpassingen ook zichtbaar in dit tabblad. 

Let op: het kan voorkomen dat in het logboek medewerkers van Bitcare vermeld staan, omdat wij soms genoodzaakt zijn om mee te kijken in het kindprofiel.