Wat moet ik doen om het loonjaar 2021 te openen?

Wat moet ik doen om het loonjaar 2021 te openen?

Voordat je het loonjaar opent, is een goede voorbereiding belangrijk. In deze helpfile lees je de belangrijkste stappen waaraan je moet denken bij het openen van het nieuwe loonjaar. Houd rekening met de volgende punten: 

1. Het jaar 2020 is volledig afgesloten 

Wees er zeker van dat het vorige jaar volledig is afgesloten en dat er GEEN verloning meer hoeven plaats te vinden. In onze helpfile 'Stappen voor afsluiten loonjaar 2020', lees je welke stappen er allemaal ondernomen moeten worden voordat je verder kunt gaan met het openen van het nieuwe loonjaar. 

2. Loonsverhogingen per 1 januari 2021 zijn doorgevoerd. 
Indien jouw medewerkers een loonsverhoging krijgen per 1 januari, raden wij je aan om deze verhogen door te voren voordat je het nieuwe loonjaar opent. Voor een groot aantal pensioenen is de pensioengrondslag namelijk het voltijd loon van januari + het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Hoe je deze kunt aanpassen, staat verder in deze helpfile uitgelegd.

3. Minimumlonen doorvoeren
Vanaf 1 januari worden ook de minimumlonen verhoogd. Heb je minimumloners in dienst? Voer dan de nodige wijzigen door voordat je het loonjaar opent. 

4. Het gedifferentieerde premiepercentage werkhervattingskas (Whk) 2021
Heb je het bovenstaande allemaal aangepast en afgerond en heb je de brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2021 bij de hand, dan kan je het loonjaar 2021 openen aan de hand van de stappen uit de helpfile Hoe open ik het loonjaar 2020?

Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2021 aan?
 • Ga naar de medewerker waarvan je het salaris aan wilt aanpassen.
 • Ga naar zijn/haar arbeidsrelatie en klik op het potlood achter de salarisafspraak.
 • Kies voor de bovenste optie: "Aanpassen vanaf een bepaalde datum".
 • Kies als startdatum 1-1-2021 en pas de bedragen aan. 
Let op: Kies niet voor 'huidige afspraak aanpassen', hiermee overschrijf je ook de historie. 

  • Related Articles

  • Stappen voor afsluiten loonjaar 2020

   Het afsluiten van het loonjaar 2020 bestaat uit een aantal stappen: Heb je alle medewerkers voor 2020 verloond? Zo niet, zorg dat dit nog gedaan wordt voordat je januari 2021 gaat verlonen. Dit is een voorwaarde om het openen van het loonjaar 2021 ...
  • Openen loonjaar 2021

   Boven in het scherm vind je een banner met de tekst 'Open loonjaar'. Wanneer je op de banner klikt dan moet je een aantal stappen doorlopen / zaken controleren: 1. Klopt het Werkhervattingskas (Whk) percentage?  Dit controleer je met de brief van de ...
  • Wat gebeurt er tijdens het openen van het loonjaar 2021 en wat moet je controleren?

   Tijdens het openen van het loonjaar 2021 vinden de volgende acties plaats: 1. De bijzonder tarief percentage wordt bepaald op basis wat de medewerker in 2020 verdiend heeft Het bijzonder tarief percentage wordt gebruikt bij eenmalige betalingen zoals ...
  • Verzoeken goedkeuren of afwijzen van ouders (via 'Planning' of 'Nog te doen')

   Ouders sturen dagelijks verschillende verzoeken in via de app. Deze verzoeken kan je op verschillende manier goed- of afkeuren. In deze helpfile worden deze mogelijkheden aan je uitgelegd. Afhankelijk van jouw instellingen kunnen ouders de volgende ...
  • Wat moet ik doen als de persoonlijke gegevens van het kind gewijzigd worden? (Het Groeipakket België)

   Wat moet ik doen als de persoonlijke gegevens van het kind gewijzigd worden? (Het Groeipakket België) Wanneer er, in de toekomst, aanpassingen gaan gebeuren aan de identificatiegegevens van een kind (naam, voornaam, geslacht of geboortedatum) is het ...