Wat staat er op een jaaropgave?

Wat staat er op een jaaropgave?

Op een jaaropgaaf staat wat een werknemer in het betreffende jaar heeft verdiend bij een werkgever. Heeft een werknemer meerdere dienstverbanden gehad gedurende het jaar? Dan krijgt de werknemer meerdere jaaropgaven. Het is gebruikelijk om de jaaropgave na de loonaangifte van december aan te bieden aan de werknemers. Met andere woorden in de maand januari of februari van het nieuwe jaar.

Op de Bitcare jaaropgaaf staan in ieder geval onderstaande gegevens. Tevens geven wij je aan waar deze premies terug te vinden zijn in het rapport premieloonstaat:
 1. Over welk jaar het loon is ontvangen
 2. Het loon voor de loonbelasting / volksverzekeringen -> loon voor SVW uit de premieloonstaat
 3. De belasting en premies die zijn betaald (dit is de loonheffing of loonbelasting/volksverzekeringen) -> ingehouden loonheffing uit de premieloonstaat
 4. Het tijdvak waarover de loonheffing is toegepast
 5. De arbeidskorting die is verrekend -> verrekende arbeidskorting uit de premieloostaat
 6. Verrekende levensloopverlofkorting (indien van toepassing)
 7. De reiskostenvergoeding (indien van toepassing) -> Hier komen de declaraties met het type 'Kilometers' en het component 'Reiskosten vergoeding (netto)' te staan. Vaste reiskostenvergoedingen die zijn ingediend door middel van het component 'Netto vergoeding' worden hier niet weergegeven.
 8. Loon voor de Zorgverzekeringswet -> loon voor SVW uit de premieloonstaat
 9. Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (indien van toepassing)  
 10. Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet -> ZVW loon voor SVW uit de premieloonstaat
 11. De afgedragen premies werknemersverzekeringen, te weten:
  1. WW (Werkloosheidsverzekeringen)  -> Sectorfonds en WW loon voor SVW uit de premieloonstaat
  2. WAO/IVA/WGA (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) -> WIA en Whk loon voor SVW uit de premieloonstaat
 12. Totaal premies werknemersverzekeringen

  • Related Articles

  • Corrigeren van de jaaropgave via het tabblad 'Financieel - Samenvatting'

   Het corrigeren van facturen voor het verkrijgen van een correcte jaaropgave kan bij het kind via het tabblad 'Financieel' bij het kopje 'Samenvatting'. Binnen dit tabblad worden alle 'Factuur artikelen' getoond en wordt aangegeven welke artikelen op ...
  • Waarom wordt de jaaropgave van een kind niet aangemaakt?

   Het kan voorkomen dat er geen jaaropgaven aangemaakt wordt voor een kind. In de meeste gevallen komt dit doordat de opvang foutief iets veranderd heeft bij het kind. Onderstaand leggen we uit hoe je dit per situatie kunt oplossen. Stap 1 De eerste ...
  • Contracten / kinderen uitsluiten voor de jaaropgave (geen jaaropgave maken voor een kind)

   Je kunt een kind uitsluiten voor een jaaropgave. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar bijvoorbeeld een ouder die niet betaalt of de ouder heeft recht op kinderopvang-toeslag. Je kunt dit als volgt instellen: Stap 1 Navigeer naar het ...
  • Uren aanpassen voor de jaaropgave

   Alleen de factuurregels met het artikel ‘Aanwezigheid’, ‘Extra aanwezigheid’, 'Subsidie' en 'Vooruitbetaling' worden meegenomen in de jaaropgave. Als je in het verleden handmatig regels op de factuur hebt toegevoegd voor bijvoorbeeld extra dagen, is ...
  • Hoe plan ik een medewerker op één of meerdere locaties en groepen?

   Bij het tabblad 'Arbeidsrelatie' van de medewerker kan een medewerker gekoppeld worden aan één of meerdere locaties en groepen. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'. Stap 2 Klik op het kopje 'Medewerkers' en ...