Welke gegevens worden gelogd? - Bitcare

Welke gegevens worden gelogd?

Binnen Bitcare worden bepaalde gegevens gelogd. Zo kan je altijd inzien wie en wanneer je persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd. We loggen het inzien van bepaalde gegevens en maken dit inzichtelijk voor de medewerker. In deze helpfile wordt uitgelegd welke gegevens gelogd worden en waar je dit terug kunt vinden. 

Welke gegevens worden gelogd?
Wanneer iemand de persoonsgegevens opvraagt, wordt dit gelogd en wordt dit inzichtelijk gemaakt voor de medewerker. Het gaat om de gegevens die zichtbaar worden in het profiel van de medewerker onder het tabblad 'Persoonlijk'. Aanpassingen die gemaakt worden in de persoonlijke informatie en de adres gegevens worden hierbij ook gelogd en weergegeven in het tabblad 'Logboek'. De aanpassingen die gelogd worden zijn:

- Naam
- Geboortedatum
- Geslacht
- Datum in dienst
- BSN
- Personeelsnummer
- Burgerlijke staat
- Nationaliteit
- Taal
- Labels
- Code
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Provincie
- Land
- Rol-aanpassingen
- Functie
- Afdeling
- Locatie

Waar kan ik zien wie mijn persoonlijke gegevens bekeken heeft?
Wanneer je naar jouw eigen profiel gaat en vervolgens naar het tabblad 'Logboek', kan je hier aan de rechterkant zien onder het kopje 'Bekeken' wie wanneer in je persoonsgegevens gekeken heeft. Het kan zijn dat medewerkers van Bitcare zichtbaar worden in de lijst met personen die de persoonsgegevens bekeken hebben. Dit kan komen doordat wij naar aanleiding van een support vraag genoodzaakt waren in deze gegevens te kijken. Onder 'Aanpassingen' in ditzelfde tabblad kan je zien wat en wanneer er allemaal in de persoonlijke gegevens is aangepast. 

  • Related Articles

  • AVG Wet introductie

   Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei ...
  • AVG binnen Bitcare

   De nieuwe AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van jouw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Bitcare helpt ...
  • Persoonsgegevens & Bitcare

   Wil je meer weten over persoonsgegevens omdat je een nieuwe gebruiker bent? Of wil je meer weten over gebruikers en gegevens die wij opslaan? In deze helpfile vertellen wij je er alles over. Wanneer je wordt uitnodigt voor toegang tot Bitcare, wordt ...
  • Veiligheid & dataopslag in Bitcare

   Je wilt natuurlijk dat de privégegevens van de kind(eren, medewerkers en jezelf veilig en niet voor iedereen toegankelijk zijn. Bitcare vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens. Om je gerust ...
  • Bewaartermijnen AVG

   Als organisatie verwerk je persoonsgegevens waarvoor je een wettelijke grondslag hebt. Om problemen te voorkomen is het belangrijk voor je om te weten dat je de privacy rechten van betrokkenen niet zonder meer kunt uitoefenen omdat je moet voldoen ...