Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 1 januari 2018

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018


De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Er zullen dan nieuwe hogere kwaliteitseisen gelden voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, waaraan de opvang zich wettelijk dient te houden. Waarschijnlijk ben je al druk bezig (geweest) met alle voorbereidingen. 


In de bijlage willen wij u graag informeren over de wijzigingen uit de Wet IKK die per 1 januari 2018 ingaan en hoe u deze (mogelijk) kunt verwerken in Bitcare. 


  • Related Articles

  • Mentor toewijzen aan een kind en mentor rapportages

   Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het verplicht om een mentor toe te wijzen aan een kind. De mentor volgt de ontwikkeling van een kind. Onderstaand wordt uitgelegd hoe je de mentor kunt vastleggen binnen Bitcare.  Let op: de ...
  • Wet Verbetering Poortwachter

   Wet Verbetering Poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dient u een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die u en ...
  • Extra-, flex- en ruildagen aanvragen via de app ‘Bitcare voor ouders’

   Ouders kunnen via de 'Bitcare voor ouders' app ook verzoeken doen ten aanzien van de planning. Dit zijn de volgende verzoeken: Extra uren aanvragen Flex uren aanvragen Ruildagen aanvragen Let op: bovenstaande verzoeken door ouders zijn afhankelijk ...
  • Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

   Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt.  Management Kind gegevens Ouder gegevens Planning Realisaties Prijzen Financieel Contracten - Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep ...
  • Tip: Handige rapporten voor iedere kinderopvang

   Je kunt binnen Bitcare veel verschillende rapport raadplegen. En wij begrijpen dat je het te druk hebt om alle rapporten te bekijken. Vandaar dat wij vandaag een aantal handige rapporten met je willen delen. Zo weet je direct welk rapport jij kunt ...