Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 1 januari 2018

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018


De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Er zullen dan nieuwe hogere kwaliteitseisen gelden voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, waaraan de opvang zich wettelijk dient te houden. Waarschijnlijk ben je al druk bezig (geweest) met alle voorbereidingen. 


In de bijlage willen wij u graag informeren over de wijzigingen uit de Wet IKK die per 1 januari 2018 ingaan en hoe u deze (mogelijk) kunt verwerken in Bitcare. 


  • Related Articles

  • Mentor toewijzen aan een kind en mentor rapportages

   Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het verplicht om een mentor toe te wijzen aan een kind. De mentor volgt de ontwikkeling van een kind. In dit stuk wordt uitgelegd hoe je de mentor vast kunt leggen in Bitcare.  Let op: de ...
  • AVG Wet introductie

   Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei ...
  • Wet Verbetering Poortwachter

   De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dien je als werkgever een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die je en de zieke ...
  • Wet Verbetering Poortwachter | Acties

   Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Bitcare staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer ...
  • Vervanging van de Wet DBA

   Door veel ontevredenheid over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), overweegt het kabinet deze wet te vervangen door een andere, nieuwe wet. De daadwerkelijke vervanging van de Wet DBA staat gepland voor 2020. Deze nieuwe wet ...