Wet verbetering poortwachter | acties - Bitcare

Wet Verbetering Poortwachter | Acties

Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Bitcare staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer genomen worden? In deze helpfile zetten wij alle acties die bij de Wet Verbetering Poortwachter horen op een rijtje. Zo hoef je nooit meer iets te vergeten.

Meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter? Lees dan hier verder.
Meer informatie over herinneringen in Bitcare? Lees hier verder.
‚Äč
Wanneer
 Stuur herinnering naar
 Actie
 Dag 1

 Meld de werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst
 1 week achteraf 
 HR manager
 Achterhalen of het langdurend of kortdurend ziek zijn is
 2 weken achteraf 
 HR manager
 Aanmelden bij Arboarts - starten traject Wet verbetering Poortwachter
 3 weken achteraf  HR manager  Vul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 4 weken achteraf  HR manager Vul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 5 weken achteraf HR manager Vul het re-integratiedossier met daarin alle gespreksnotities, formulieren, etc.
 6 weken achteraf HR manager Binnen 6 weken na ziekmelding moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Daarin staat welke beperkingen jouw werknemer heeft en welk werk hij eventueel wel kan doen. En uiterlijk in de 8ste week moet je samen met de werknemer een plan van aanpak maken.
 8 weken achteraf  HR manager ( ! ) Uiterlijk in de 8ste week moet je samen met de werknemer een plan van aanpak maken. Minimaal elke 6 weken contact opnemen met de werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken vanuit het Plan van Aanpak. Bij extra contract vastleggen in losse verslagen voor het re-intregratiedossier. 
 14 weken achteraf HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 20 weken achteraf HR manager Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 26 weken achteraf HR manager  Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 32 weken achteraf  HR manager  Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 38 weken achteraf  HR manager  Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer.
 40 weken achteraf  HR manager Ziekmelding doorgeven aan het UWV. Deze moet uiterlijk in week 42 binnen zijn. 
 41 weken achteraf  HR manager  Minimaal elke 6 weken contact opnemen met werknemer. Hierbij bespreek je de afspraken uit het Plan van Aanpak. Bij extra contact vastleggen in losse verslagen voor het re-integratiedossier. Extra contactmomenten laten ondertekenen door werknemer. 
 42 weken achteraf  HR manager  ( ! ) Ziekmelding doorgeven aan het UWV. Deze moet uiterlijk in week 42 binnen zijn.
 50 weken achteraf  HR manager  Verplichte eerstejaars evaluatie dient in week 52 ondertekend en ingediend te zijn bij de Arboarts.
 52 weken achteraf  HR manager ( ! ) Verplichte eerstejaars evaluatie dient in week 52 ondertekend en ingediend te zijn bij de Arboarts.
 88 weken achteraf  HR manager  Jij en de werknemer ontvangen een brief over de aanvraag WIA. De werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan op uwv.nl. Dit doet de werknemer uiterlijk in de 93e week dat hij ziek is. 
 89 weken achteraf  HR manager Uiterlijk in de 91e week moet het formulier van de eindevaluatie ingevuld zijn. Daarna moet een kopie de eindevaluatie en van alle onderdelen van het re-integratieverslag aan de werknemer worden overgedragen.
 91 weken achteraf  HR manager  Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen en zijn medische informatie (formulier staat op de website van het UWV) per post naar het UVW sturen. 
 91 weken achteraf  HR manager  Lever het re-integratieverslag zelf online bij het UWV. Indien de werknemer niet wilt dat het re-integratieverslag online aanlevert, moet de werknemer deze zelf per post naar het UWV sturen. Hiervoor is een actueel oordeel nodig van de bedrijfsarts en zij stellen als werkgever het re-integratieverslag op. 
 UWV beoordeelt dan of beiden kanten voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer. Tevens wordt aangegeven welke inspanningen nog worden verwacht en pas na goedkeuring daarvan neemt het UWV de aanvraag voor een WIA-uitkering in behandeling. 
 93 weken achteraf HR manager  ( ! ) Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen en zijn medische informatie (formulier staat op de website van het UWV) per post naar het UVW sturen. 
 93 weken achteraf  HR manager  ( ! ) Uiterlijk in de 93e week: Lever het re-integratieverslag zelf online bij het UWV. Indien de werknemer niet wilt dat het re-integratieverslag online aanlevert, moet de werknemer deze zelf per post naar het UWV sturen. Hiervoor is een actueel oordeel nodig van de bedrijfsarts en zij stellen als werkgever het re-integratieverslag op. 
 104 weken achteraf  HR manager  Bij de WIA-beoordeling gaat UWV na hoeveel procent het oorspronkelijk loon de werknemer structureel kan verdienen met het eigen (aangepaste) werk bij de organisatie of andere werkgever. Voorwaarde is dat de werkgever het maximale uit de situatie heeft gehaald. Daarnaast moet de werkgever in de 104e week de eindevaluatie online aanleveren bij het UWV indien de werknemer nog steeds ziek is. 

  • Related Articles

  • Wet Verbetering Poortwachter

   De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dien je als werkgever een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die je en de zieke ...
  • Waarom blijf ik meldingen van ziekte ontvangen terwijl de medewerker al beter is?

   Medewerkers kunnen zich zelf ziek en beter melden in Bitcare. Om langdurige ziekmeldingen in het oog te houden, staan er in Bitcare standaard herinneringen op de Wet Verbetering Poortwachter. Echter ontvang je soms meldingen dat een medewerker zich ...
  • De 6 meest gestelde vragen over verlof en verzuim

   Alles weten over verlof en verzuim in Bitcare? Lees hieronder de top 6 meest gestelde vragen. 1. Klopt de verlofopbouw wel? De verlofopbouw moet simpelweg kloppen. Is deze te hoog, te laag, of zelfs nul? Lees dan in onze helpfile hoe je kan ...
  • Hoe om te gaan met ziekte in Bitcare?

   Start ziekte De medewerker meld zich ziek. De ziekmelding komt binnen bij de geselecteerde medewerker die hier de notificaties van ontvangt. Lees hier hoe je een specifieke persoon instelt om deze meldingen te laten ontvangen.  Herinneringen vanuit ...
  • Hoe kan ik een specifiek persoon een notificatie laten ontvangen wanneer een medewerker ziek is?

   In Bitcare is het mogelijk om een notificatie naar een of meerdere personen te laten sturen wanneer de manager een ziekmelding beoordeeld heeft. Dit kan zeer handig zijn en komt vaker voor binnen organisaties waar de manager van de medewerker een ...