Wie krijgt een melding om een document goed te keuren?

Wie krijgt een melding om een document goed te keuren?

Wanneer er een document aan het dossier van de medewerker wordt toegevoegd dat goedgekeurd moet worden, bijvoorbeeld een functioneringsgesprek, zullen er meldingen en e-mails verstuurd worden naar de mensen die het document goed moeten keuren. Voor een lijst met documenttypes die goedgekeurd kunnen worden, zie deze helpfile: 'Welke documenttypes kan ik (laten) goedkeuren?'

Bij het aanmaken van het document kan aangegeven of deze goedgekeurd moet worden en zo ja door wie. De volgende personen zijn te selecteren:

- Manager (de manager van de medewerker)
- HR Manager (selecteer deze optie alleen als er slechts 1 persoon de rol 'HR manager' heeft binnen de organisatie)
- Geselecteerd persoon (kies zelf welke medewerker het document goed moet keuren)
- Persoon zelf 

De personen die hier geselecteerd worden, zullen een melding krijgen dat ze het document goed moeten keuren: