Yuki export facturen

Yuki export facturen

De facturen kunnen vanuit Bitcare middels een exportbestand overgezet worden naar Yuki. Dit werkt als volgt:

Stap 1
Klik op 'Start' (linksboven in de blauwe balk).

Stap 2
Klik op de naam van de organisatie.

Stap 3
Klik op het tabje 'Import/export' (links in het menu).

Stap 4
Klik onder Yuki op 'Exporteer facturen'.Stap 5
Selecteer de locatie en de juiste maand.
Let op: hier wordt gekeken naar de factuurdatum, niet naar de periode waarover gefactureerd is.

Stap 6
Klik op 'Genereer'.

Stap 7
Het document wordt aangemaakt en onder 'Documenten' gezet.
  • Related Articles

  • Financieel rapport: 'Factuur - details'

   Binnen het rapport 'Factuur - details' worden de details getoond van verschillende facturen tegelijk. Hierdoor is het niet nodig om iedere factuur apart te openen om de details van meerdere facturen tegelijk te kunnen bekijken.  Financieel rapport: ...
  • Financieel controle rapport: 'Factuur - controlelijst'

   Let op: je kunt dit rapport alleen gebruiken indien je een vast maandbedrag een maand vooruit factureert en achteraf de extra uren van een maand terug.  Voor klanten die vooruit een maandbedrag factureren (bijvoorbeeld maart) en achteraf de ...
  • Rapport 'Facturen'

   Het rapport 'Facturen' geeft alle facturen in een bepaalde periode weer. Dit rapport kan handig zijn om de concept facturen te controleren, maar ook om bijvoorbeeld een overzicht van de verstuurde facturen te genereren die je naar de accountant ...
  • Financieel rapport: 'Factuur - overzicht' (totale omzet)

   Je wilt natuurlijk inzicht in de totale opbrengst van de gehele opvang. Het rapport ‘Factuur - overzicht’ geeft in één oogopslag de opbrengst van alle locaties en daarmee de gehele organisatie. Daarnaast toont het ook het totaal aantal gemailde en ...
  • Export financiële administratie / boekhoudpakket (o.a. Exact)

   In dit document staat belangrijke informatie over het exporteren van klanten en facturen om vervolgens deze te importeren in jouw financiële administratie. Het is een basis uitleg waarin de volgende stappen besproken zullen worden voor een ...