• Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend.
  • Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf volle dagen opvang per week en het minimum aantal is 18 vastgesteld door Kind & Gezin. Als u in de planning van het kind aangeeft dat een kind bijvoorbeeld 2.5 dagen per week komt, worden de respijtdagen automatisch herberekend en zal het kind 9 respijtdagen krijgen. 
  • Bitcare rondt de respijtdagen af in het voordeel van het kind en op halve dagen. Als na berekening blijkt dat het kind bijvoorbeeld recht heeft op 3.3 respijtdagen, wordt dit automatisch afgerond op 3.5 respijtdagen. 
  • Als u een kind ziekmeldt of verlof aangeeft via de iPad of website, worden deze dagen automatisch afgetrokken van de respijtdagen. 
  • Het tegoed aan respijtdagen kunnen ouders vinden op de factuur. 
  • U kunt extra respijtdagen of respijtdagen in mindering brengen bij de kindjes wanneer dit nodig is.

Het aantal respijtdagen kunt u instellen op https://app.bitcare.com/ in de Instellingen van de locatie, onder het kopje Prijzen.Als u voor een bepaald kind een uitzondering maakt in het aantal respijtdagen, kunt u dit in het contract van het kind aanpassen onder het kopje Details, door op het potloodje te klikken. Ook kunt u hier extra respijtdagen of respijtdagen in mindering brengen door een negatief aantal respijtdagen voor 'Extra respijtdagen' in te voeren (bijvoorbeeld -3)
Stel de prijs in van ongerechtvaardigde afwezigheid

Als de respijtdagen van een kind op zijn en u meldt het kind ziek of afwezig, dan wordt automatisch de prijs voor ongerechtvaardigde afwezigheid in rekening gebracht. De prijs voor ongerechtvaardigde afwezigheid prijs moet u instellen in de instellingen van de locatie, onder het kopje Prijzen bij ‘Prijs onger. afw.’.

In het profiel van het kind in het jaaroverzicht kunt u zien hoeveel respijtdagen het kindje heeft voor dit jaar en hoeveel er zijn verbruikt. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

Stap 1

U logt in op app.bitcare.com of als u al ingelogd bent klikt u op
Home.png

Stap 2

U klikt op

Kinderen.png

Stap 3

U klikt op de naam van het kindje.

Stap 4

Aan de linkerkant klikt u op het tabblad


Stap 5

Hier ziet u een jaaroverzicht van het kindje. Onderaan ziet u hoeveel respijtdagen het kindje voor dit jaar heeft en daaronder hoeveel respijtdagen het kindje heeft verbruikt. Let op: het aantal verbruikte respijtdagen wordt weergegeven tot vandaag. Dus respijtdagen in de toekomst worden hierin niet meegenomen, omdat deze nog kunnen wijzigen.