Veel problemen op de iPad (bijvoorbeeld als de planning niet goed geladen wordt, kinderen niet worden getoond, etc.) kunnen worden opgelost door het verwijderen van de lokale data op de iPad. Dit doet u op de volgende manier:


Stap 1

Ga naar het hoofdscherm van de iPad met de locatie(s) en groep(en).


Stap 2

Klik linksboven op de 3 strepen.


Stap 3

Klik op 'Verwijder lokale data'.