Declaraties kunnen samen met het salaris uitbetaald worden of buiten het salaris om. Wanneer dit laatste het geval is krijgt u hiervoor een aparte journaalpost.


Om deze journaalpost in te zien neemt u de volgende stappen:

Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie


Stap 2

Klik links in het menu op 'Rapporten'


Stap 3

Kies voor 'Personeel' en selecteer rapport 'journaalpost' onder 'Financieel'. Stap 4

In het scherm dat verschijnt, kunt u aangeven voor welk bedrijf, afdeling of medewerker u de journaalpost wilt draaien. Selecteer bij 'Type journaalpost' het type 'Declaratie' en u draait de rapporten voor de declaraties. Selecteer de periode waarvoor u de journaalposten wilt draaien en klik op 'Verversen' om het rapport te genereren.