U de kostengroepen en categorieën aanpassen onder Organisatie/Instellingen/Kostenoverzicht. Per groep (deze zijn vast gedefinieerd) kunt u hier extra categorie toevoegen en de omschrijvingen van de categorie aanpassen.


De aanpassingen die u maakt in omschrijvingen en gekoppelde salaris componenten worden gelijk doorgevoerd.

De zes groepen zijn vast gedefineerd en kunnen niet worden aangepast.
Dit zijn:

  • Vaste loonafspraken (salaris / vakantiegeld)
  • Eenmalige betalingen (onkosten declaraties / bonussen)
  • Overige werknemerskosten (PC/Laptop)
  • Verplichte premies / bijdragen (Sociale premies)
  • Externen (Factuur van ingehuurde medewerkers)
  • Subsidies (WBSO / Aannamen van medewerkers via het UWV)