Opstarten met Bitcare


Wat leuk dat u aan de slag gaat met Bitcare!


In dit opstartdocument staat stapsgewijs uitgelegd welke handelingen u moet verrichten om een goede start met Bitcare te maken. Deze handleiding is gericht op de web app. U vindt de handleiding in de bijlage.