Wat houden de verschillende factuurstatussen in?

Bitcare werkt met de volgende statussen:


Concept: Wanneer de facturen worden aangemaakt komen ze eerst op de status concept te staan. Deze concept facturen kunnen gecontroleerd worden en bewerkt door op het factuurnummer te klikken. Nadat u de facturen heeft gecontroleerd klikt u op ‘Verwerk facturen'.


Open: Concept facturen die zijn verwerkt. Deze facturen zijn verwerkt en verzonden naar de ouders die op e-mail staan. Wanneer u wilt incasseren dan klikt op ‘Incasso’.


Geïncasseerd: Wanneer het incassobestand is aangemaakt krijgen de facturen de status ‘Geïncasseerd’.


Betaald: Wanneer u het geld heeft ontvangen kunt u de facturen als ‘Betaald’ registreren. Dit kan door de factuur/facturen te selecteren en te klikken op ‘Registreer betaling’.


Achterstallig: Wanneer er niet betaald is binnen de vervaldatum dan krijgen de facturen automatisch de status ‘Achterstallig’.


Niet-inbare schulden: Dit zijn schulden die niet meer te innen zijn bij de ouders.


Gesloten: U kunt ervoor kiezen om ‘Niet-inbare schulden’ de status gesloten te geven. Facturen die u heeft gecrediteerd krijgen ook de status gesloten.