Worden creditfacturen meegenomen in het incassobestand?

Creditfacturen worden niet meegenomen in het incassobestand. Er zijn drie situaties die voor kunnen komen:


Situatie 1: Het incassobestand is verwerkt (aangeboden bij de bank)

In dit geval is er een foutje ontdekt in de factuur nadat het incassobestand al verwerkt is. U dient een creditfactuur aan te maken. Wij raden aan om het hele bedrag te crediteren en handmatig het bedrag over te maken naar de ouder. Dit omdat SEPA geen creditfacturen aanneemt.


Situatie 2: Het incassobestand is nog niet verwerkt

In dit geval is er een foutje ondekt in de factuur voordat het incassobestand verwerkt is. U dient een creditfactuur aan te maken. Wij raden aan om het hele bedrag te crediteren en vervolgens een nieuwe factuur aan te maken. Deze nieuwe factuur wordt dan meegenomen wanneer u een nieuw incassobestand aanmaakt.


Situatie 3: Het incassobestand is verwerkt, maar nog niet aangeboden bij de bank

In dit geval dient u een creditfactuur aan te maken en het incassobestand opnieuw aan te maken. In de helpfile 'Kan ik een incassobestand opnieuw aanmaken' kunt u lezen hoe u dit kunt doenLees hier hoe u een incassobestand kunt aanmaken.

Bekijk hier hoe u een incassobestand kunt aanmaken.