Achtergrond
Elke organisatie gaat anders om met tijdregistraties. Bij de ene organisatie wordt het alleen gebruikt om de aanwezigheid in kaart te brengen, terwijl bij andere organisaties de hele verloningsstructuur hiervan afhangt. Hieronder volgen een aantal voorbeelden, daarna wordt ingegaan hoe u Bitcare kunt inrichten zodat de tijdsregistraties afgehandeld worden volgens de regels binnen uw organisatie.

Voorbeelden

 1. Bij tijdsregistraties wordt er ingecheckt om 08:36 en uitgecheckt om 17:38. Dit kan betekenen dat u daadwerkelijk de uren en minuten tussen deze tijd wilt uitbetalen of op een andere manier wilt verrekenen, maar het kan ook zijn dat de medewerker bedoeld, ik heb gewerkt tussen 08:30 en 17:30.
 2. Pas bij een afwijking van meer dan een half uur moet dit verrekend worden met de medewerker. Is deze tijd minder dan ziet u dit als het afmaken van het werk.
 3. Bij pauzes hoeft de medewerker niet in of uit te checken, de pauze heeft u al in de planning gezet en deze wordt automatisch overgenomen in de tijdregistraties.


De instellingen voor urenregistraties vindt u onder: Instellingen/Bedrijven/Planning en tijdregistratie.

Afwijking: Vanaf welke afwijking (per week) moet er een alert komen er een salaris moet worden uitbetaald of tijd voor tijd moet worden geregistreerd?

 • Minuut: uit elke afwijking volgt een alert
 • Kwartier: bij een kwartier afwijking per week volgt er een alert 
 • Half uur: bij een kwartier afwijking per week volgt er een alert
 • Uur: bij een kwartier afwijking per week volgt er een alert

In praktijk worden Minuut en Kwartier het meeste gebruikt.


Afkappen op:  Hoe worden de check in en check uit tijden van medewerker geïnterpreteerd? Op basis van de planning kappen wij deze af.

 • Niets: de daadwerkelijke in- en uitcheck tijden worden genomen (08:36 blijft 08:36)
 • Kwartier: de daadwerkelijke worden afgerond naar het dicht bijzijnde kwartier (08:36 wordt 08:30, 17:38 wordt 17:45)
 • Half uur: de daadwerkelijke worden afgerond naar het dicht bijzijnde half uur (08:15 wordt 08:30, 17:55 wordt 18:00)
 • Uur: de daadwerkelijke worden afgerond naar het dicht bijzijnde uur (08:15 wordt 08:00, 17:55 wordt 18:00)

In praktijk worden Minuut en Kwartier het meeste gebruikt.


Vergelijk: Bij het bepalen van de invloed op de verloning of overige saldi's, waarmee moet worden vergeleken?

 • Tijdsregistraties vs Contract -> Als er een verschil is tussen de werktijden in het contract en de werktijden zoals deze geregistreerd zijn, dan wordt er een voorstel gedaan.
 • Tijdsregistraties vs Planning -> Als er een verschil is tussen de werktijden in de planning en de werktijden zoals deze geregistreerd zijn, dan wordt er een voorstel gedaan.
 • Planning vs Contract --> ls er een verschil is tussen de werktijden in de planning en de werktijden zoals deze geregistreerd zijn in het contract, dan wordt er een voorstel gedaan.


Inclusief pauze: Moet in de tijdregistratie de geplande pauze opgenomen worden?

 • U kiest hier voor "Ja" als de medewerker voor pauzes niet in- en uitcheckt
 • U kiest hier voor "Nee" als de medewerker bij pauzes in- en uitcheckt