Voorbeeld sjabloon voor facturen / achterstallige facturen / betalingsherinnering (merge tags)

Hieronder vindt u alle merge tags voor een sjabloon voor de achterstallige facturen:


Organisatie:

 • naam : {{organisatie_naam}}
 • plaats : {{organisatie_plaats}}
 • adres : {{organisatie_adres}}
 • postcode : {{organisatie_postcode}}

Bankgegevens en (achterstallige) facturen:

 • factuurnummer : {{factuur_nummer}}
 • volledige naam van ouder : {{factuur_gerelateerde_naam}}
 • klantnummer : {{factuur_klant_nummer}}
 • factuurbedrag : {{factuurbedrag}}
 • openstaand factuurbedrag : {{factuur_open_bedrag}}
 • IBAN nummer van de ouder : {{factuur_iban}}
 • IBAN nummer van de organisatie : {{organisatie_iban}}
 • dagen voor de eerste poging : {{eerste_poging_dagen}}
 • dagen voor de tweede poging : {{tweede_poging_dagen}}
 • dagen voor de derde poging : {{derde_poging_dagen}}
 • datum van de factuur : {{factuur_datum}}
 • vervaldatum van de factuur : {{factuur_verval_datum}}

Voorbeeld van een sjabloon voor achterstallige facturen:

{{organisatie_naam}}

{{organisatie_adres}}

{{organisatie_postcode}}, {{organisatie_plaats}}


Ons kenmerk: {{factuur_nummer}}

Uw kenmerk: {{factuur_nummer}}

Betalingsachterstand


Geachte {{factuur_gerelateerde_naam}},


Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat u een betalingsachterstand heeft. Wij hebben geprobeerd een bedrag van {{factuurbedrag}} te incasseren van rekeningnummer {{factuur_iban}}, maar deze incasso is door uw bank geweigerd of ongedaan gemaakt.


Dit kan te maken hebben met een administratieve reden, onvoldoende saldo of uw rekening is geblokkeerd. Als u hier meer over wilt weten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank.


{{organisatie_naam}} zal een tweede poging doen om het bedrag te incasseren. Dit gebeurt rond de {{derde_poging_dagen}} -ste van deze maand of bij de incasso van volgende maand. 


Als u een handmatige overboeking wilt doen, maak dan het openstaande bedrag van {{factuurbedrag}} binnen tien dagen na verzending van deze e-mail over op ons rekeningnummer {{organisatie_iban}} (t.n.v. {{organisatie_naam}}). Wij verzoeken u uw factuurnummer hierbij te vermelden.

Met vriendelijke groet,

{{organisatie_naam}}