iPad uitleg voor pedagogisch medewerkers


In de bijlage vindt u een handig document met uitleg voor de pedagogisch medewerkers over het werken met de iPad op de werkvloer.


Wij adviseren om deze te delen met de leidsters op de groep(en).