Binnen Bitcare is het mogelijk een opslag voor kosten sociale premies op bijvoorbeeld vakantiegeld in te stellen. Bijvoorbeeld 20% wordt boven op het vakantiegeld gereserveerd voor toekomstige werkgevers kosten. Dit wordt alleen in de journaalposten getoond.

Voorbeeld: Een medewerker verdient 2500 euro. Hij reserveert 8% vakantiegeld.
U wil 20% (kosten sociale premies) extra reserveren als toekomstige kosten op uw balans.
Indien de reservering gekoppeld wordt aan de reservering met een percentage van 20% dan moet voor de toekomstige kosten een extra post worden gemaakt van 40 euro.


  1. Ga naar Instellingen -> Salaris onderdeel reserveringen.
  2. Open de salariscomponent "Kosten afdracht reservering"  3. Pas eventueel de grootboekrekeningen aan en vul het percentage in wat u wilt toepassen (meestal is dit 20%).
  4. Open de reservering van het vakantiegeld en koppel bij werkgeverskosten de kosten voor het vakantiegeld.


  5. Vanaf nu zal de opslag over het vakantiegeld berekend worden.


Voorbeeld: 
Van juni tot mei wordt het vakantiegeld gereserveerd.
van juni tot april wordt er een reservering gemaakt van grootboek rekening "4081 kosten sociale premies" naar balansrekening "1730 extra kosten vakantiegeld".
in mei wordt alles weer tegengeboekt en worden bij de uitbetaling de daadwerkelijke kosten geboekt (die kunnen dan pas bepaald worden.


Reservering werkgeverskosten
Juni
 Debet 

 Bedrag Credit  Bedrag

40

Juli

 4081  40  1730 40
Augustus  4081  40  1730 40
September  4081 40   1730  40
Oktober  4081  40  1730 40
November  4081  40  1730 40
December  4081  40  1730 40
Januari  4081  40  1730 40
Februari  4081  40  1730 40
Maart  4081  40  1730 40
April  4081  40  1730 40
Mei  4081  -440  1730 -440


Let Op!
Indien u ook extra kosten voor een dertiende maand wilt reserveren. Dient u een extra kosten component aan de maken en deze te koppelen aan de dertiende maand component. Dit doet u door op het tabblad salaris in de instellingen op de + te drukken en de component kosten afdracht reservering te kiezen.
Wij raden u wel aan deze component een andere naam te geven.