Financieel controle rapport: Factuur - controlelijst

Voor klanten die vooruit een maandbedrag factureren (bijvoorbeeld maart) en achteraf de gerealiseerde en extra planning (in dit voorbeeld januari) is er een zeer handig controle rapport. Dit rapport koppelt de actieve contracten met facturen. Het geplande maandbedrag inclusief extra planningen worden vergeleken met het (concept of open) gefactureerde bedrag. Hierdoor kunt u snel verschillen achterhalen en verklaren. 


Stap 1

Ga naar app.bitcare.com en klik op 'Home'.


Stap 2

Klik vervolgens op het tabblad 'Rapporten'.


Stap 3

Klik binnen het tabblad 'Rapporten' onder het kopje 'Financieel' voor het rapport 'Factuur - controlelijst'.


Stap 4

Selecteer de locatie en de maand waarvoor u het rapport wilt genereren en klik op 'Verversen'. Vervolgens kunt u starten met de controle. Hieronder wordt uitgelegd wat er wordt weergegeven door het rapport.


Met dit rapport krijgt u een aantal zaken snel inzichtelijk:


  1. Start en einddatum van het contract (let op bij een '!', deze geeft aan als een contract start of afloopt in de gefactureerde periode)
  2. De extra uren, extra prijs en extra bedrag
  3. Het geplande bedrag, ook wel het vaste maandbedrag genoemd. 
  4. Wat er gefactureerd wordt. Dit kunnen zowel de concepten (dus controle vooraf) als open facturen (dus na controle) zijn.
  5. Verschil tussen het geplande bedrag en het gefactureerde bedrag.