Rapportages van de medewerkers die aan u rapporteren, zijn door op uw naam te klikken eenvoudig zichtbaar te maken bij het tabblad rapporten bij 'Mijn medewerkers'.

  • Wat zijn de verlofsaldi?
  • Heeft iedereen wel zijn uren gerapporteerd? 
  • Wat is er dit jaar aan onkostendeclaraties ingediend?