Wanneer u een medewerker heeft toegevoegd met een nul uren contract dan heeft deze medewerker geen planning. Om de planning van een medewerker met een nul uren contract toe te voegen maken we gebruik van het flex rooster. 


  • Ga naar de profielkaart van de medewerker.
  • Klik links in het menu op 'Planning'
  • Selecteer in de planning het tabblad dag/week of maand.


U kunt nu het flex rooster en de flexibele uren op twee manieren toevoegen: 

  • Wanneer u op het  klikt selecteer ' flexibele uren'  om deze toe te voegen.
  • Andere manier is om in het schema op de dag zelf te klikken en dan 'flex rooster' te selecteren 
  • Kies uit ochtend/middag/hele dag of overige en voor de tijden. 


Wanneer u de flexibele uren heeft ingevoerd zijn deze zichtbaar in het schema. Een totaal overzicht is zichtbaar onder het tabblad 'lijst'  bij de 'Planning' 


U kunt er ook voor kiezen om de medewerker zijn eigen uren in te laten voeren. De medewerker kan op dezelfde manier de flex planning toevoegen. Deze moet dan alleen wel eerst goedgekeurd worden door de manager of supervisor. De aanvragen ziet u terug onder 'Arbeidsrelatie'  tabblad 'Planning'. 


Wanneer u of de medewerker op het punt staat om een reeds ingevoerde flexibele planning te overschrijven wordt dit aangetoond zoals te zien is in onderstaande afbeelding.