Waar zie ik alle verzoeken/aanvragen van een kind terug?

Stap 1

Navigeer naar het kind.


Stap 2

Klik op het tabblad 'Planning'.


Stap 3

Klik op het kopje 'Lijst'.Hier vindt u de volgende informatie:

- Welk soort verzoek.

- Datum en tijd(en) van het verzoek.

- Naam van de aanvrager van het verzoek.

- Naam van degene die het verzoek heeft goedgekeurd/afgewezen/geannuleerd.


Ook kunt u hier een verzoek verwijderen, annuleren of bewerken.


Let op: wanneer het om verzoeken uit het verleden gaat kunt u linksboven de filter op 'Alle' zetten.