Er zijn veel verschillende manieren om declaraties door te boeken naar de financiële administratie. Er wordt ook vaak gebruik gemaakt van verschillende grootboekrekeningen, omdat men een uitsplitsing wenst in de boekhouding. Met het heralloceren van de declaraties kun je dit moeiteloos doen met Bitcare.  


Heralloceren van declaraties


Stap 1

Stel de juiste grootboekrekeningen in bij de 'Algemene instellingen'Stap 2

Navigeer naar het tabje Declaraties en het kopje 'Heralloceren'.Stap 3

Klik op de declaratie die u wilt heralloceren en selecteer de juiste grootboekrekening.