Algemene instellingen: 'Afdelingen' en 'Functies'

Om medewerkers te koppelen aan afdelingen en functies, kunt u deze bij de tabbladen 'Afdelingen' en 'Functies' invoeren. Tevens kunt u afdelingen en functies naderhand nog wijzigen of verwijderen door op het potloodje achter de afdeling of functie te klikken.

Afdelingen

Stap 1

Navigeer naar de 'Algemene instellingen'


Stap 2

Klik op 'Afdelingen'. Middels de '+' kunt u een nieuwe afdeling toevoegen.


  • Code: u kunt een code geven aan de afdeling voor uw eigen administratie. Dit is puur voor intern gebruik en registratie. Ook kan er in bepaalde rapporten gefilterd worden op deze afdelingen.


Functies


Stap 1

Navigeer naar de 'Algemene instellingen'


Stap 2

Klik op 'Functies'. Middels de '+' kunt u een nieuwe afdeling toevoegen.  • Code: u kunt een code geven aan de functie voor uw eigen administratie. Dit is puur voor intern gebruik en registratie.
  • Afwijkende voltijd uren: wanneer u verschillende Full time uren hebt per functie, dan kunt u deze hier invoeren. Denk bijvoorbeeld aan een administratief medewerker, welke geen 36 FT uren heeft, maar bijvoorbeeld 25 FT uren.