Verlof en verzuim

Behalve het reguliere verlof en verzuim kunnen medewerkers ook andere verlof- en verzuim aanvragen indienen. In het tabblad ‘Verlof en verzuim’ worden de verschillende soorten verlof en verzuim ingericht voor de organisatie.


Verlof

Een belangrijk type verlof is de wettelijk verplichte vakantie. In humanwave hebben wij standaard het wettelijk minimum aan verlofdagen ingesteld. Wanneer uw organisatie meer verlofdagen hanteert of u wilt specifieke verlofafspraken instellen kunt u dat doen door op het potloodje te klikken. In het geopende venster kunt u het volgende aangeven:

  • Wie het verlof moet goedkeuren.
  • Of er nog een medewerker geïnformeerd moet worden wanneer er een verzoek goedgekeurd is.
  • Of u het in dagen of uren getoond wilt hebben.
  • Hoeveel verlof men heeft op jaarbasis van een voltijd contract.
  • Of het verlof wordt opgebouwd aan de hand van gewerkte dagen of dat het verlof wordt toegekend op basis van contract, ongeacht hoeveel dagen men werkt.
  • Indien u gebruik maakt van verlof opbouw (en opname) tijdens feestdagen vinkt u 'Extra opbouw tijdens feestdagen' aan. Bij 'uren feestdag' vult u de full time uren die een medewerker per feestdag krijgt. De medewerker krijgt deze uren alleen indien hij een actieve arbeidsovereenkomst heeft op de datum van de feestdag EN de feestdag op een weekdag valt,
  • Tot slot kunt u aangeven of er afspraken in uw organisatie zijn omtrent extra verlof op basis van senioriteit of leeftijd van de medewerker.Overige verlof en verzuim soorten

In de overige verlof en verzuim soorten kunt u het volgende instellen:

  • Wie deze verzoeken goed zal keuren of af zal wijzen.
  • Wanneer het in uw organisatie gebruikelijk is dat medewerkers overuren, gekochte en verkochte uren rapporteren, kunt u dat ook per type instellen. Afhankelijk van de afspraken binnen uw organisatie kunt u aangeven of de medewerkers via de tijd voor tijd regeling, via uitbetaling of via beide vergoed worden voor hun overwerk. In het geval van 'beide' zal u een keuze moeten maken bij de afhandeling van deze uren. Humanwave heeft een standaard component en percentage ingesteld (100%) wanneer u kiest voor het uitbetalen van overwerk. U kunt ook een ander component en percentage invoeren.