Hoe kan ik uitleggen wat Bitcare inhoudt voor ouders? (tekst voor ouders)


Om de ouders te informeren dat u gebruik gaat maken van Bitcare en uit te leggen wat dit inhoudt, kunt u de volgende standaardtekst gebruiken:


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Met trots delen wij u mede dat wij vanaf [datum] gebruik gaan maken van een nieuw softwaresysteem genaamd 'Bitcare'. Met behulp van deze online dienst willen wij de communicatie met u als ouder/verzorger nog verder optimaliseren.


Wat kunt u verwachten?

Met Bitcare zullen gedurende de dag activiteiten en foto’s online met u gedeeld. Via een app en website kunt u zien hoe laat uw kind heeft geslapen, gegeten en gedronken en welke leuke activiteiten er met de kinderen zijn ondernomen. Ook kunt u de planning bekijken en verzoeken indienen omtrent vakanties, ziekte, extra dagen en ruildagen. Daarnaast kunt u chatten met leidsters op de groep. Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind(eren). Zo kunt u zorgeloos werken en hoeft u niets te missen!


Binnenkort ontvangt u een mail met de uitnodigingslink van Bitcare. Als u zich heeft aangemeld kunt u vervolgens de dagelijkse activiteiten van uw kind(eren) raadplegen via de app voor uw smartphone en/of tablets. Deze app kunt u vinden in de App Store/Google Play Store onder de naam 'Bitcare voor ouders'. Daarnaast kunt u het digitale dagboekje, het contract, documenten en facturen inzien via het Bitcare ouderportaalhttps://app.bitcare.com

 

Let op: de chatfunctie graag alleen gebruiken voor urgente zaken!


Als u vragen heeft, kunt u de Bitcare helpdesk raadplegen: Bitcare Help (http://www.help.bitcare.com)


Wij wensen u veel plezier met het gebruik van Bitcare!


In de bijlage van dit artikel vindt u een belangrijke uitleg voor ouders. Dit bestand kunt u downloaden en bijvoegen in een email naar de ouders.