Kind wel of geen foto's toestaan voor het kind (privacy)


De laatste tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat alle kinderen op de foto gezet mogen worden. Dit heeft vooral te maken met de privacy. Bitcare wil graag meedenken met klanten en personen waarbij dit speelt. Daarom is het nu mogelijk om aan te geven of een kind wel of niet op de foto mag. 


Wel of geen foto's toestaan kunt u als volgt instellen:  


Stap 1

Navigeer naar het kind


Stap 2

In het profiel heeft u nu de optie wel of geen 'Foto's toestaan'.  


Let op: 'Foto's toestaan' uitgevinkt betekent dat er geen foto's (ook geen profielfoto) meer gemaakt kunnen worden voor dit kind via de iPad en website. Het kopje 'Foto's' is dan niet meer beschikbaar.blob1476197776136.png