Hoe stel ik in dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen?

Omdat we zien dat ouders vragen om flexibiliteit en kinderdagverblijven hierop inspelen, willen wij u daarbij helpen. Het is mogelijk dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aanvragen via app.bitcare.com of de app waarna u deze kunt goed- of afkeuren. U hoeft deze dagen dus niet meer zelf in te voeren, dit kan u een hoop tijd besparen. Om te activeren dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aan kunnen vragen, moet u een aantal stappen doorlopen.


Instellen dat het mogelijk is voor een bepaalde locatie dat ouders flexibele-, extra- of ruildagen aanvragen.


Stap 1

U klikt in het startscherm op 'Instellingen'.


Stap 2

In het menu aan de linkerkant ziet u 'Locaties'. Klik op 'Locaties' en selecteer de locatie waarvoor u wilt instellen dat ouders flexibele dagen of extra dagen kunnen aanvragen.


Stap 3

Klik op het kopje 'Planning':


Stap 4

Vink de volgende opties aan: 

  • Toestaan dat ouders flex planning aanvragen (alleen voor flex contracten)
  • Toestaan dat ouders extra uren aanvragen
  • Toestaan dat ouders ruildagen aanvragen 

Na het aanzetten van de gewenste opties klikt u op 'Bewaar'.
Instellen welke medewerkers (rol) flexibele dagen mag goed- en afkeuren aangevraagd door ouders

Stap 1

U klikt in het startscherm op 'Instellingen'.


Stap 2

U bent nu in de Algemene Instellingen. Klik op het tabblad 'Verlof en verzuim':


Stap 3

Bij flexibele-, extra- of ruildagen kunt u de rol selecteren die de verzoeken mag goedkeuren. Op dit moment kunt u slechts 1 rol selecteren. Vervolgens kiest u welke rol de verzoeken mag goed- en afkeuren. De rol die u kiest is afhankelijk van de rol die de medewerker heeft binnen de organisatie. Let op: Na het selecteren kan iedereen met die rol de verzoeken goed- en afkeuren.

Selecteer de juiste rol en klik op 'Bewaar'.


De werknemers met de betreffende rol zullen een melding krijgen op de website dat er een verzoek is ingediend door ouders.Instellen dat het kind een flexibel contract heeft

Het aanvragen van flexibele dagen door ouders is alleen mogelijk als in Bitcare is vastgelegd dat het kind een flexibel contract heeft. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat alleen ouders met een flexibel contract de flexibele dagen kunnen aanvragen en niet de ouders met een vast contract.

Stap 1

Het instellen van een flexibel contract doet u per kind. U gaat naar het profiel van het kind en klikt op het tabblad 'Contracten':


Stap 2

Klik bovenin het midden op 'Details'.


Stap 3

Om in te stellen dat dit contract flexibel is, klikt u op het potlood.


Stap 4

Bij 'Contract' selecteert u 'Flexibel':


Stap 5

Om op te slaan klikt u op 'Bewaar'.