Kind beter melden via de iPad

Let op: Een kind moeten altijd beter gemeld worden, ongeacht of er wel of geen 'Verwachte einddatum' van de ziekte ingegeven is. Een 'Verwachte einddatum' van de ziekte is handig voor de persoon die de planning maakt op de kinderopvang. Mocht een kind echter weer na ziekte en de verwachte einddatum aanwezig zijn op de kinderopvang, dan zal het altijd dus eerst nog beter gemeld moeten worden. 


Een kind beter melden via de iPad werkt als volgt:

1) Druk links op het tabblad 'Planning'.

2) Navigeer naar de dag waarop u een kind beter wilt melden.

3) Druk op de oranje balk om een kind beter te melden. Druk op 'Bewaar'. Mocht u per ongeluk een kind hebben ziek gemeld kunt u de ziekmelding ook verwijderen. Verwijderen dient u niet te doen bij kinderen die u beter wilt melden.