Contracten / kinderen uitsluiten voor de jaaropgave (geen jaaropgave maken voor een kind)

U kunt een kind uitsluiten voor een jaaropgave. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar bijvoorbeeld een ouder die niet betaalt of de ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag. U kunt dit als volgt instellen:


Stap 1

Navigeer naar het desbetreffende kind die u wilt uitsluiten voor de jaaropgave.


Stap 2

Klik op 'Contracten'.


Stap 3

Klik op 'Details'.


Stap 4

Klik op het potlood om iemand iemand uit te sluiten voor de jaaropgave.

In het rapport 'Geen jaaropgave' kunt u zien welke kinderen u uitgesloten heeft van de jaaropgave.Door in dit rapport op de kindnaam te klikken komt u direct bij het kindcontract waar u de eventuele instellingen voor de jaaropgave in 'Contract details' weer aan kunt passen.