Uren aanpassen voor de jaaropgave

Alleen de factuurregels met het artikel ‘Aanwezigheid’, ‘Extra aanwezigheid’, 'Subsidie' en 'Vooruitbetaling' worden meegenomen in de jaaropgave. Als u in het verleden handmatig regels op de factuur hebt toegevoegd voor bijvoorbeeld extra dagen, is het belangrijk dat u hierbij het juiste artikel hebt geselecteerd en het juiste aantal uren hebt ingevoerd. Mocht u het aantal uren niet hebben ingevoerd, kunt u dit nog aanpassen op de volgende wijze:


Stap 1

Navigeer naar het desbetreffende kind.


Stap 2

Klik op 'Financieel'.


Stap 3

Klik in het midden op het kopje 'Overzicht'. Nu komt u in een overzicht met alle verzonden facturen, de uren, de uurprijs en het totaal bedrag.


Stap 4

Mochten de uren afwijken, doordat er bijvoorbeeld handmatig niet de juiste extra uren vermeld zijn op de factuur, dan kunt u de uren nog aanpassen. 


Klik hiervoor op de maand en vervolgens op het potlood

Let op: de uurprijs wijzigt automatisch mee. 


Dit proces kan voor alle kinderen doorlopen worden, zodat de definitieve jaaropgaven correct zijn.