Overgang naar 2017


Deze help file gaat er voor zorgen dat de overgang naar 2017 soepel gaat verlopen. Om dit te bewerkstelligen, hebben we 6 actiepunten die we door zullen nemen. Deze zijn:

  1. Voltijds salaris per 1 januari 2017 in de afspraken (Alleen voor CAO Metaal, Beton en Zorg en Welzijn)

  2. Openen loonjaar 2017 

  3. Jaaropgaven naar de medewerkers

  4. Werkkostenregeling

  5. Aanpassen minimumlonen


Wanneer je al deze punten doorloopt, kunt u vol vertrouwen beginnen aan 2017!


Actiepunt 1: Voltijds salaris per 1 januari 2017 in de afspraken

Voor een juiste berekening van de pensioengrondslag moet er bij de medewerkers die vallen onder de CAO Zorg en Welzijn het juiste voltijds salaris vanaf 1 januari 2017 in de afspraken bij de medewerkers staan. Je kunt dit controleren/aanpassen door bij de salarisafspraak op het potloodje te klikken en kiezen voor 'Huidige aanpassen'. Bij 'Salaris FT' dient dan het juiste voltijds salaris te staan. Het is van groot belang dat dit correct is omdat anders de pensioenberekeningen niet goed gaan met alle gevolgen van dien.


Actiepunt 2: Openen loonjaar 2017

Je kunt na 2 januari 2017 het loonjaar openen via het tabblad Salaris -> Acties -> Open loonjaar 

Je volgt dan een een wizard van twee of drie stappen afhankelijk van wel of geen pensioen:

  1. U vult het werkhervattingskas percentage (whk %) in wat voor uw organisatie geldt in 2017. Dit percentage is door de Belastingdienst naar u verstuurd in de maand november of december 2016.  Het is van groot belang dat het whk % correct vermeld staat bij de instellingen van het bedrijf/de bedrijven. Indien u werkt met een fout whk % dan krijgt u hierover pas bericht eind 2017 van de Belastingdienst. Herstelwerkzaamheden zullen extra kosten voor u betekenen. Zie ook help file Hoe stel ik de werkhervattingskas in?.

  2. De percentages voor bijzondere beloningen worden bepaald. Op basis van het fiscaal jaarloon van 2016 worden de percentages uit de onderstaande tabel toegepast voor mensen die jonger zijn dan de AOW leeftijd;

Jaarloon

Met loonheffingskorting

Zonder loonheffingskorting

0 - 6481

0,00%

36,55 %

6482 - 10.053

36,55 - 1,77%

36,55 %

10.054 -18.619

36,55 - 28,32%

36,55 %

18.620 - 19.982

36,55%

36,55 %

19.983 - 21.410

40,80 + 4,79%

40,80%

21.411 - 32.444 

40,80 + 4,79%

40,80%

32.445 - 33.791

40,80% + 8,39%

40,80%

33.792 - 34.130

40,80% + 8,39%

40,80%

34.131 - 67.072

40,80% + 8,39%

40,80%

67.073 - 131.729

52,00 + 3,600%

52,00%

131.730 -

52,00%

52,00%


  1. Pensioengrondslag voor 2017 wordt berekend. Indien jouw pensioen als grondslag het loon van januari heeft, dan wordt in de derde stap de pensioengrondslag bepaald. Hierbij wordt het voltijds salaris vermenigvuldigd met de vakantiegeld opbouw (8% - 1.08) en eventueel een eindejaarsuitkering. De uitkomst hiervan wordt weggeschreven in de 'Instellingen belasting' van de medewerker onder jaarloon voor pensioenen. Via het tabblad Mensen -> Arbeidsrelatie -> Instellingen belasting kunt u dit inzien. Voorbeeld: Iemand verdient voltijds 2500 euro, heeft alleen vakantiegeld en wordt per maand betaald: 2000 * 1.08 * 12 geeft 25920 als pensioengrondslag.

Actiepunt 3: Jaaropgaven maken en controleren

Aan het einde van het jaar dien je een jaaropgaaf aan de medewerker te verstrekken. U maakt de jaaropgaven aan onder Rapporten/Officiële documenten/Jaaropgaaf voor medewerker. Indien u kiest voor controle dan wordt er alleen een document op organisatie niveau aangemaakt. Op het moment dat u kiest voor definitief, dan wordt de jaaropgaaf ook zichtbaar voor medewerkers. Zij krijgen hiervan een notificatie. Let op: Vergeet niet de medewerkers die uit dienst zijn gegaan de jaaropgaaf per post te versturen. Voor meer informatie over het aanmaken van de jaaropgaven zie ook help file Jaaropgave controleren en aanmaken (Nederland).


Actiepunt 4: Werkkostenregeling afrekenen

De werkkostenregeling stelt dat je zonder bewijs 1.2 procent van het totale loon voor loonbelasting zonder bewijs vrij mag verstrekken (vrije ruimte). Gebruikt u meer dan dient u 80% van het bedrag boven de vrije ruimte te betalen aan de Belastingdienst als eindheffing.

Kosten die hierin vallen zijn o.a.: telefoonvergoedingen (de medewerker is eigenaar van de telefoon), personeelsfeesten, -borrels en -etentjes buiten een van jouw locaties.

Een volledige uitwerking van de werkkostenregeling vindt u hier.


Indien u bijvoorbeeld veel telefoon vergoedingen en kerstpakketten heeft verstrekt aan uw medewerkers of een groot feest buiten een van uw locaties heeft gehouden, dan kan het zijn dat u de werkkostenregeling eindheffing dient te betalen. Dit moet worden gedaan in de loonaangifte van januari 2017 of van december 2016. U vult het bedrag in bij het aanmaken van de loonaangifte in het veld WKR aangifte. In 2017 zal Bitcare weer automatisch voor u de vrije ruimte berekenen. Binnen Bitcare kunt u aangeven of betalingen belast of onbelast zijn binnen de werkkostenregeling. U vindt dit terug op het tabblad (Organisatie -> Salaris -> WKR).

De belaste vergoedingen worden meegenomen in de werkkostenberekening (bij veld 'Gebruikt'). De onbelaste vergoedingen worden niet meegenomen.


Actiepunt 5: Minimumloners

Vergeet niet het minimum loon aan te passen voor medewerkers die het minimum loon verdienen.