De werkkostenregeling in het salaris proces


Aan het salarisproces is een extra tab toegevoegd: WKR. In dit scherm kunt u WKR gerelateerde zaken afhandelen.


In dit scherm vind u vier secties:


Totalen:

Dit is een samenvatting van alle gegevens en dient als input voor de loonaangifte.


Niet toegewezen bedragen:

Hier staan vergoedingen waarover u nog moet beslissen of ze netto belast of onbelast zijn. Pas na deze keuze wordt er een grootboekrekening toegekend.


Belast:

Hierin staat onderverdeeld naar oorsprong (Salaris/Declaraties en Financiele administratie) de netto belaste vergoedingen.

Door op toon meer te klikken kunt u eventueel nog posten verschuiven naar onbelast.


Onbelast:

Hierin staat onderverdeeld naar oorsprong (Salaris en Declaratie) de netto belaste vergoedingen.

Door op 'Toon meer' te klikken kunt u eventueel nog posten verschuiven naar belast.
Wat gebeurd er als?


Ik kies voor belast bij een niet toegewezen bedrag?

Dan wordt de grootboekrekening vanuit de salarisberekeningscomponent voor "Belast" gekoppeld en krijgt het bedrag een kenmerk belast.

(de totalen worden dan bijgewerkt)


Ik kies voor belast van een onbelaste vergoeding?

Dan wordt de grootboekrekening vanuit de salarisberekeningscomponent voor "Onbelast" gekoppeld en krijgt het bedrag een kenmerk onbelast.

(de totalen worden dan bijgewerkt)


Ik kies voor opnieuw berekenen?

Dan worden de totalen bijgewerkt met de laatste status. Op dit moment werken we de totaten elke nacht bij.Mocht u hier niet op willen wachten, dan drukt u op deze knop.


Ik kies voor het plus-teken bij financiële boekingen?

Dan kunt u kosten die meetellen in het belaste gedeelte van de WKR toevoegen. (Let op: Bedragen zijn altijd inclusief BTW).
Daarnaast kunt u voor het kostenoverzicht bij type de categorie selecteren waarin deze kosten op het kostenoverzicht te geboekt worden.