Overgang naar 2017


Deze help file gaat er voor zorgen dat de overgang naar 2017 soepel gaat verlopen. Om dit te bewerkstelligen, hebben we 3 actiepunten die we door zullen nemen. Deze zijn:


    1. Voltijds salaris per 1 januari 2017 in de afspraken

    2. Werkkostenregeling afrekenen

    3. Aanpassen minimumlonen 


Wanneer u al deze punten doorloopt, kunt u vol vertrouwen beginnen aan 2017!


Actiepunt 1: Voltijd salaris per 1 januari 2017 in de afspraken

Voor een juiste berekening van de pensioengrondslag moet er bij de medewerkers die vallen onder de CAO voor Metaal, Beton en Zorg en Welzijn het juiste voltijds salaris vanaf 1 januari 2017 in de afspraken bij de medewerkers staan. U kunt dit controleren/aanpassen door bij de salarisafspraak op het potloodje te klikken en kiezen voor huidige aanpassen. Bij Salaris FT dient dan het juiste voltijds salaris te staan. Het is van groot belang dat dit correct is omdat anders de pensioenberekeningen niet goed gaan met alle gevolgen van dien.


Actiepunt 2: Werkkostenregeling afrekenen

De werkkostenregeling stelt dat u zonder bewijs 1.2 procent van het totale loon voor loonbelasting zonder bewijs vrij mag verstrekken (vrije ruimte). Gebruikt u meer dan dient u 80% van het bedrag boven de vrije ruimte te betalen aan de Belastingdienst als eindheffing.

Kosten die hierin vallen zijn o.a.: telefoonvergoedingen (de medewerker is eigenaar van de telefoon), personeelsfeesten, -borrels en -etentjes buiten een van uw locaties.

Een volledige uitwerking van de werkkostenregeling vindt u hier.


Indien u bijvoorbeeld veel telefoon vergoedingen en kerstpakketten heeft verstrekt aan uw medewerkers of een groot feest buiten een van uw locaties heeft gehouden dan kan het zijn dat u de werkkostenregeling eindheffing dient te betalen. Dit moet worden gedaan in de loonaangifte van januari 2017 of van december 2016. U vult het bedrag in bij het aanmaken van de loonaangifte in het veld WKR aangifte. In 2017 zal Bitcare weer automatisch voor u de vrije ruimte berekenen. Binnen Bitcare kunt u aangeven of betalingen belast of onbelast zijn binnen de werkkostenregeling. U vindt dit terug op het tabblad (Organisatie -> Salaris -> WKR).


Actiepunt 3: Minimumloners

Vergeet niet het minimum loon aan te passen voor de medewerkers die het minimumloon bij u verdienen.