Hoe werkt de UPA voor de Zorg en Welzijn?


Voor de gebruikers die onder de Cao Zorg en Welzijn vallen veranderd de pensioenaangifte met ingang van 1 januari 2017. Bitcare heeft het mogelijk gemaakt om vanaf januari 2017 volgens het Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) formaat te kunnen aanleveren aan het pensioenfonds. Per maand moet er een aangifte gemaakt worden. Dit kunt u in Bitcare erg makkelijk doen. U volgt de volgende stappen:


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van de organisatie.Stap 2

Kies Salaris in het linker menu.Stap 3

Kies het tabblad Pensioen declaratie.Stap 4

Wanneer u rechts op het plus-teken klikt, kunt u een pensioenaangifte aanmaken. Wanneer deze succesvol is aangemaakt, kunt u deze vanuit Bitcare versturen. U selecteert het aangemaakte bestand en kiest onderaan voor 'Verstuur'. Wanneer er iets mis is gegaan, kunt u in het tabblad 'Logboek' zien wat er mis is gegaan:Stap 5

U kunt aanpassen wat er fout is gegaan en vervolgens de aangemaakte aangifte opnieuw berekenen. Wanneer hij correct is aangemaakt, kan deze vanuit Bitcare verstuurd worden.


Note: Alles wat betrekking heeft op 2016 dient u zelf handmatig te verwerken.