Er zijn verschillende rollen en rechten die aan een medewerker verleend kunnen worden. In de bijlage vindt u een overzicht waarin wordt weergegeven wat per rol de rechten zijn voor de betreffende medewerker wanneer u werkt met Bitcare Personeel.


Er zijn 6 verschillende rollen en deze kunnen op locatie of organisatie niveau toegewezen worden. De hiërarchie is als volgt:

  1. Supervisor                                                              Meeste rechten

  2. HR manager

  3. Financieel medewerker

  4. Administratief hr medewerker

  5. Administratief medewerker

  6. Pedagogisch medewerker                                     Minste rechten