Kan ik kosten over medewerkers verdelen?


Wanneer u de module 'Loonkostenverdeling' heeft van Bitcare, kunt u de kosten van de medewerker verdelen over verschillende afdelingen. Aan deze module zitten additionele kosten verbonden van 1 euro per maand per actieve medewerker exclusief BTW. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via help@bitcare.com.


Met de loonkostenverdeling kunt u op verschillende niveaus de kosten van uw medewerkers verdelen. De verschillende niveaus worden hieronder toegelicht. U kunt de kosten zowel voor een maand als voor meerdere maanden over uw medewerkers verdelen. 


Organisatieniveau 

Op organisatieniveau kunt u kosten over uw medewerkers verdelen. U kunt de kosten zowel voor een maand als voor meerdere maanden over uw medewerkers verdelen. 


Stap 1

Ga naar de organisatie instellingen door op het tandwieltje te klikken achter de organisatienaam.Stap 2

Vervolgens kiest u het tabblad 'Afdelingen'. Wanneer u hier achter een afdeling op het potloodje klikt, kunt u afwijkende grootboekrekeningen aangeven.Bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau kunt u ook de loonkostenverdeling op verschillende manieren instellen. Dit doet u op de volgende manier.


Stap 1

Ga naar de algemene instellingen van de organisatie.Stap 2

Selecteer een bedrijf en kies onder het tabblad 'Basis' helemaal onderin de manier waarop u de kosten wilt verdelen.
Medewerker niveau

Tot slot kunt u op medewerker niveau de kosten per medewerker vastleggen.


Stap 1

Ga naar de Arbeidsrelatie van een medewerker en ga vervolgens naar het tabblad 'Afhandelen'.
Stap 2

Wanneer u hier op het plus-teken klikt, kunt u aangeven hoe u de kosten van deze medewerker verdeeld wilt hebben.