Wat moet ik doen als een stagiair tegelijkertijd ook werknemer is?

Het kan voorkomen dat een stagiair ook werkzaam is als medewerker binnen uw organisatie.

Als stagiair ontvangt deze een stagevergoeding en als medewerker ontvangt deze een vast bedrag per uur.
Omdat deze medewerker als stagiair anders verzekerd is dan als medewerker, dient u de medewerker twee keer aan te maken in Bitcare: een keer als stagiair en een keer als werknemer.
(een stagiair is alleen verzekerd voor de ziektewet en de ZVW, een werknemer is verzekerd voor alle sociale verzekeringen).


Bij de medewerker die u als werknemer heeft aangemaakt dient u bij het nummer inkomstenverhouding een 2 in te vullen.
Het nummer inkomstenverhouding vindt u onder de arbeidsrelatie van de medewerker onder het tabblad 'Instellingen belasting'.

Dit moet u doen omdat anders de loonaangifte naar de Belastingdienst door de Belastingdienst zal worden afgekeurd.