Heeft een stagiair recht op verlof uren en vakantiegeld?


Tenzij u anders afspreekt heeft een stagiair heeft geen recht op verlof en vakantiegeld. Wel is het gangbaar een stagevergoeding te geven. De hoogte van de stagevergoeding hangt af van het niveau van de stage en het aantal uur dat de stagiair per maand aanwezig is.


Meer informatie over verlof uren en vakantiegeld:

Hoe voeg ik vakantiegeld toe?

Hoe wordt de verlof opbouw berekend?