Waar kan ik de extra / minder uren afhandeling instellen?

U kunt de voorkeur voor het afhandelen van extra gewerkte en minder gewerkte uren instellen binnen het bedrijf van uw organisatie. Dit kunt u doen door naar de bedrijfsinstellingen te gaan.


Stap 1

Ga naar app.bitcare.com of klik op 'Home' als u al bent ingelogd. 

 

Stap 2

Klik vervolgens op het tabblad 'Instellingen'.


Stap 3

Ga naar het bedrijf waarvoor u de afhandeling van uren wilt instellen:
Stap 4

Ga naar het tabblad 'Planning en tijdsregistratie'.Wij onderscheiden de onderstaande contracttypen.

  • Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
  • Mensen die een oproepcontract hebben.
  • Mensen die een min - max uren contract hebben.
  • Mensen die een jaar uren contract hebben.


Een voorbeeld wat u kunt instellen is het volgende:

Bij vaste contracten doet u niks met de extra gewerkte uren.
Bij oproepkrachten worden de gewerkte uren uitbetaald.
Bij min/max contracten gaan de uren naar het plus min saldo en bij een Jaar uren contract doet u niets doen met de extra uren.
Ook kunt u in de bedrijfsinstellingen onder het tabblad 'Planning en tijdregistratie' een aantal andere instellingen instellen wanneer de tijdsregistratie aanstaat. Deze instellingen worden hieronder besproken.Afwijking

Bij Afwijking kunt u aangeven vanaf wanneer er een verschil wordt geregistreerd. 

Voorbeeld: De planning wordt tegen de tijdsregistratie afgezet en Afwijking staat op een kwartier ingesteld. De planning van de medewerker begint op 8:00. De tijdregistratie begint op 8:07. Het verschil is 7 minuten. Hierdoor wordt er nog geen verschil geregistreerd, omdat de afwijking op een kwartier staat ingesteld. Pas na een kwartier zal het verschil geregistreerd worden. Hieronder in de tabel ziet u meerdere voorbeelden om de Afwijking inzichtelijker te maken.


In onderstaande tabel wordt voor het gemak geen pauze meegerekend. De Afwijking staat ingesteld op een half uur.


Incheck tijd Uitcheck tijd Totaal aantal uur Uitleg
8:00 16:58 8:97 uur Afwijking wordt op een half uur berekend.
8:00 17:16 9 uur Er wordt hier 16 minuten extra geregistreerd, maar Afwijking staat op een half uur dus pas na 17:30 wordt er een verschil weergegeven.
8:00 17:29 9 uur Er wordt hier 29 minuten extra geregistreerd, maar Afwijking staat op een half uur dus pas na 17:30 wordt er een verschil weergegeven.
8:00 17:32 9.50 uur Er wordt 32 minuten extra geregistreerd. Dit geeft een verschil van een half uur omdat Afwijking op een half uur staat en de 30 minuten grens is overschreven.
8:00 17:40 9.67 uur Er wordt 40 minuten extra geregistreerd. Dit geeft een verschil van een half uur omdat Afwijking op een half uur staat en de 30 minuten grens is overschreven.


Afkappen

Bij Afkappen kunt u aangeven hoe de tijdregistratie afgekapt moet worden. De registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit kan het beste uitgelegd worden met behulp van een voorbeeld.

Voorbeeld: De planning wordt tegen de tijdsregistratie afgezet en Afkappen staat op een half uur. De medewerker heeft een planning tot 16:30, maar registreert zijn tijd tot 16:38. De planning wordt dan afgekapt alsof er tot 16:30 gewerkt is. Hij rond de registratie af naar het dichtstbijzijnde half uur. Hieronder in de tabel ziet u meerdere voorbeelden om het Afkappen inzichtelijker te maken.


In onderstaande tabel wordt voor het gemak geen pauze meegerekend. De instelling voor Afkappen is op een kwartier gezet.


Incheck tijd Uitcheck tijd Totaal aantal uur Uitleg
7:50 17:00 9.25 uur De incheck registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit is 7:45.
7:55 17:00 9 uur De incheck registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit is 8:00
8:03 17:00 9 uur De incheck registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit is 8:00
8:12 17:00 8.75 uur De incheck registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit is 8:15
8:24 17:00 8.50 uur De incheck registratie wordt afgekapt naar het dichtstbijzijnde kwartier. Dit is 8:30.Vergelijk

Achter Vergelijk wordt gekeken wat er tegen elkaar wordt afgezet om het verschil in gerealiseerde uren te bepalen. Voor meer informatie hierover, zie onze helpfile Waar kan ik extra of minder gewerkte uren controleren en afhandelen?


Inclusief pauze

Hier kunt u instellen of de pauze door Bitcare automatisch moet worden overgenomen. Dit kunt u op 'Ja' zetten wanneer het de bedoeling is dat medewerkers aan het begin van de dag inklokken en aan het eind van de dag uitklokken. Wanneer medewerkers voor de pauzes uit moeten klokken, zet u deze optie op 'Nee'. Wanneer u dit niet doet, wordt de pauze twee keer berekend. 


Gebruik afkapdatum

Een afkapdatum kan ingesteld worden wanneer de verloning halverwege de maand plaatsvindt. 

Voorbeeld: Medewerkers worden op de 17e verloond. Alle mutaties t/m de 17e moeten meegenomen worden in de salarisrun, alles erna moet meegenomen worden voor de volgende maand. Wanneer u de uren af wilt handelen van een week maar de 17e valt midden in de week, zorgt de afkapdatum ervoor dat de uren t/m de 17e worden meegenomen in de huidige maand en de overige uren worden meegenomen in de volgende maand. Dit doormiddel van 2 aparte mutaties die vanuit 'Nog te doen' doorgezet kunnen worden naar de mutaties.


Datum

Hier kunt u de afkapdatum instellen.